Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


Könyvek


Isten Tudata

Bruttó: 2 000 Ft

szállítás: Húsvét után "Az ember nagyon is képes arra, hogy létrehozza ugyanazokat az irányítói struktúrákat, mint az Isten Tudatának az ember szemszögéből vett központi fókusza: vagyis képes regenerálódni, távirányítói rendszereket létrehozni, és tulajdonképpen rendelkezik az örök élet, azaz a halhatatlanság képességével, amelyben a ?halál? fogalma, és annak egész rendszere ki van zárva az emberi Tudatból, ha az ember megérti, hogy pontosan Isten Tudatán...

Lehetséges ellenállási rendszerek leküzdése

Bruttó: 2 000 Ft

Szállítás Húsvét után Ezért létezik az első, nagyon egyszerű módszer. Ez a valóság kirekesztésének módszere, ahol egy olyan problémát kapunk, ami a valóságban nem létezik. Ha az Egyetlen Isten Fizikai Teste szempontjából nézzük meg, akkor látjuk, hogy Számára a valóság bármelyik eleme olyan, hogy arra bármikor hatást gyakorolhat; valamint képes megszüntetni egy olyan információt, amely rögzült a kollektív tudat egyik szintjén. Mindannyian rendelkezünk...

Jövő az örök életben

Bruttó: 4 000 Ft

Rendelhető: febr. 15-tól A Szerző legfrissebb előadásaiból való a következő 2 mű: Jövő az örök életben Szellemi fejlődés az örök életben Idézetek: Az, hogy önök hogyan fogják fejleszteni Tudatukat, meghatározza a jövőt is. Egy bizonyos ponton felismerik, hogy a külső örökkévalóság tulajdonképpen hol gördül rá a jövőre, és észreveszik, hogy valóságuk határa olyan, hogy elkezdik bizonyos módon tudatosan bővíteni, azaz pontosan a céljaikat igyekeznek...

Tanítás Istenről és az Emberről

Bruttó: 4 000 Ft

3 szerzői előadás"A "Tanítás Istenről, Tanítás Istenről és az Emberről és Tanítás az Emberről" most került először kiadásra. "Azaz Isten és az ember számára a közöttük lévő dialógus olyan, hogy annak nincs időbeli aspektusa. Viszont a Szellem szempontjából, ha az ember fizikai testével kapcsolatban elemezzük, akkor itt a Lélek tulajdonképpen megszervezi a Szellemet, Isten Lelke szervezi meg a Szellemet. Ebből következik, hogy ha a Szellemet úgy vesszük,...

Szeretet

Bruttó: 3 500 Ft

Rendelhető - egy kötetben a 3 szerzői előadás Szeretetről. A kötetben a 3. előadás még nem került kiadásra. 76 oldal

Fiatalítás

Bruttó: 2 000 Ft

Többfajta megközelítésmód. "Ebben az esetben két konkrét területet kell kiemelni, amikor az embernek fiatalításra van szüksége, ha például olyan cselekvésről van szó, amely feltehetően az egészsége szempontjából célszerű vagy amikor szubjektív okok miatt személyesen dönt a fiatalítás mellett. Ezért a téma két részre oszlik: az egyik eset, amikor az ember egészségének helyreállításához szükséges a fiatalítás, a másik pedig személyes kívánságon alapul....

Az idő irányítása

Bruttó: 2 000 Ft

Rendelhető

A boldogság megszervezése

Bruttó: 2 000 Ft

Az egyik legkönnyebben érthető előadása a szerzőnek. Egy teljesen egyedi és mindennél pontosabb megközelítése a boldogságnak. Nem mint érzés, hanem mint információs struktúra. Ez a boldogság. "az ember mintegy saját teremtése határait túllépi és ez a teremtő fény, az ember teremtését megelőző fény kiterjed további életére, azaz valójában maga Isten Fénye. ez a Fény technológia formájában elkezd valahogy kiterjedni az emberre, akkor az első dolog, hogy...

Tanítás a Földről és a Kozmoszról

Bruttó: 2 000 Ft

2 előadás egyben Tanítás a Kozmoszról Tanítás a Földről (korábban ez már megjelent, most egybe lett kötve az ÚJ előadással, a Kozmosszal) FÖLD és az EMBER 1. "Az ember valóban képes befolyásolni az ökológiát, sőt akár egy globális pusztulást okozó katasztrófát is elő tud idézni. Ezen veszély előfordulási lehetősége akkor szűnik meg, amikor a kölcsönhatások rendszerét megértő emberek száma eléri a kritikus tömeget. Amikor felismerjük Isten és az...

A világ alapvető törvényei I és II

Bruttó: 4 000 Ft

2 kisfüzet, idézeteket hamarosan teszünk közzé 70+40 oldal A fundamentális törvények az alap- alapmű - nagyon fontos - teljesen átformálja a gondolkodást, a nézőpontot, egyetemes, fundamentális világtörvények- Isten-Lélek pozícióból.

Tanítás az Emberről

Bruttó: 2 000 Ft

2 szerzői előadást foglal magában a 68 oldalas kiskönyv: Olvasáskor ajánljuk a 2.-al kezdeni. Tartalomjegyzék: 3.old. Az irányító valóság kiterjesztése, haladóknak 27.old. Tanítás az emberről - közérthető, kezdőknek mindenképpen részletesen: 1. Az irányító valóság kiterjesztése a lehetséges ellenállás rendszerét leküzdő módszer és az Egyetlen Isten Fizikai testének segítségével - ez egy összetettebb előadás, haladóknak "Az embernek tehát a...

Lélektisztító struktúra

Bruttó: 2 000 Ft

Az ember Lelke alapvetően tiszta, fényes, örök- ám a Tudat elvesztette a kapcsolódást vele, vissza kell hozzá találni. Az egyik legkönnyebben olvasható, értelmezhető mű. Előadásom arról szól, hogy amikor külső szintű irányítási feladatokkal foglalkozunk, azt gyakran közvetlenül a Lelkünkkel végezzük. Így, mivel Lelkünkkel dolgozunk, az Isteni struktúrát, vagy másképp kifejezve az Isteni irányítást tanulmányozzuk." A világ megmentése felé irányuló...

Az irányítás és a megismerés öröme

Bruttó: 2 000 Ft

Az örökkévalóság technológiai körülményei közepette mindig előfordulhat, hogy másként, a tervezettől eltérően alakulnak életfeltételeink, helyzetünk. Éppen ezért mindig abból a feltételezésből kell kiindulnunk, hogy mindig sok mindennek fennáll a lehetősége. Nekünk kell úgy alakítanunk, hogy a lehetőségből szilárd, tökéletesen pontos irányítás legyen, amikor az adott dolog már nem puszta lehetőség, hanem taktikai szinten már látszik is, hogy megvalósul. Ha...

Az önirányítás elvének megvalósítása

Bruttó: 2 000 Ft

"Előadásom során az irányítás kérdését olyan szempontból tárgyalom, amikor van valami adott célunk, amit irányítással szeretnénk elérni, s közben alapvetően mintegy kívülről figyeljük önmagunkat. Az irányító sík, tehát az irányítás forrása, például a fizikai testünk: amikor a testünkből indul ki a Fény, s végül a testünkhöz zárul ismét, csakis a testünkhöz. Ennyi. Irányíthatjuk, fölemelhetjük, bármilyenre alakíthatjuk. Én például a tevékenységem...

Tanítás az örök életről

Bruttó: 2 000 Ft

Ennek kapcsán az örök élet fogalmára, mindenek előtt, úgy kell tekinteni, mint az életre egy bármilyen információs objektum örökkévalóság irányában történő fejlődésének a körülményei között. Ezért, például, egy mindennapi megértés szempontjából egyszerűnek látszó folyamat, mint a betegség kezelése, adott esetben - ez egy olyan folyamat, amelynek célja a személyiség és a külső környezet, továbbá a fejlődésének a belső rendszere között létrejött...

Tanítás a Szellemről

Bruttó: 2 000 Ft

Ez a mű- ez a fordítás- lélegzetállító. Valami olyan mély, zsigeri ismeret jön át a magyar fordításból- őszintén ajánlom. Tanfolyamainkon rengetegszer hivatkozunk a Szellem tulajdonságaira. Ismerd meg a sorozat mind a négy tagját: Tanítás a Lélekről a Tudatról az emberi testről "Különböző összefüggésekben merülnek fel tehát e fogalmak: Lélek, Szellem. Optikai síkra fordítok: így miként jelentkeznek az eltérések? Milyen a Lélek, s miben mások a Szellem...

Tanítás a Lélekről

Bruttó: 2 000 Ft

A világon egyedülállóan Grigorij Grabovoj fogalmazza meg a Lélek, a Lelkünk mibenlétét, tulajdonságait. Mire képes a Lélek? Honnan jött? Hová tart? Hol található meg? Miért szükséges elgondolkoznunk: van-e Lelkem, és hol van, és igazából ki vagyok? A tudat tágítás legerőteljesebb eszköze az, amikor a Tudat elkezd elgondolkozni: honnan jött? és valójában meg akarja ismerni a Lelket, aki valójában őt, a Tudatot teremtette.

Az emberi test

Bruttó: 1 000 Ft

A Felsőbbrendű Értelem fogalma esetünkben azt takarja: olyan értelem, mely fentebb, az irányítás magasabb szintjein kapcsolja össze a különböző rendszereket. Rengeteg tudás koncentrálódik az emberi testben, és valójában nagyon sokrétű, többszintű ismeretekről van szó. Mind szorosan kötődik a testhez, és leginkább az Isteni célok megvalósulásában van szerepük. Így tehát logikusan következik, hogy az emberi testet az összes belső és külső folyamat irányító...

Tanítás a Szeretetről

Bruttó: 2 000 Ft

Nem rendelhető. A Szeretet c. könyv tartalmazza ezt az anyagot is. 2 szerzői előadás a Szeretetről. A szeretet, mint irányítás. A szeretet, mint információs struktúra. Így még senki sem írt a szeretetről. Nagyszerű, páratlan mű. Sok-sok technikával, amit a gyakorlásokon többször alkalmazunk. "Most arra gondoltam, hogy hogyan vannak elrendezve a belső szervek. Ily módon diagnosztizálhatunk egy embert. Tehát az aktív szeretet, amelyet a gondolkodás folyamata és módja...

Részletek   

A világ és a tudat/Regenerációs módszerek

Bruttó: 2 000 Ft

rendelhető 2 előadást tartalmaz a könyv Ízelítő: hogyan tanuljunk? matematika és humán tárgyak Mi a teleportáció? Új technikák önmagunk regenerációjához "Így tehát átlépnek, abba az állapotba, melyben a Tudatuk: irányítórendszer. Vagyis itt válik láthatóvá, hogy a Tudat irányítórendszer, ráadásul a valóság bármely eleme számára... A módszer lényege az, hogy a szerv vagy szervrendszer képét egy másik szervre vetítik ki"

Tanítás a Tudatról

Bruttó: 2 000 Ft

A szerző magyarul megjelent műve, mely egy élő előadásának a témája volt. Gyógyulás? Hogyan? "a belőlünk áradó fény eredményezi azt az irányítást, amelynek a célja a gyógyulás" a SZÍV irányít? Hogyan? " vegyük a testen belüli irányítást, ha a szív-projekciótól egy cm-re a bőr mentén hajtunk végre egy irányítást, akkor a bőrön keresztül megvalósul egy olyan irányítás, amely másfélezer km távolságra hat. Pontosan láthatók a vonalak, és nagyon...

Tanítás a Földről

Bruttó: 1 000 Ft

Nem rendelhető. Tartalma megtalálható a "TANÍTÁS A FÖLDRŐL ÉS A KOZMOSZRÓL""Célszerű lenne a Földet és az Emberi tudatot összekötő rejtett szálakon keresztül választ keresni arra, hogy milyen folyamatok mennek végbe a Föld területén,.. Amikor a Föld struktúrájáról beszélünk, elsősorban szemügyre kell vennünk az emberi gondolkodás fejlődését a mélyebb megértés irányában a Föld felé. Hiszen a Föld is a Teremtő része, az Isten fejlődésének struktúrája...

Részletek   

Grabovoj Tanítása Istenről

Bruttó: 2 000 Ft

Jelenleg nem rendelhető, de a bővebb kiadás ("Tanítás Istenről, Tanítás Istenről és az Emberről és Tanítás az Emberről") ezt is tartalmazza. Grigorij Grabovoj előadásanyaga Istenről. "amennyiben ismerjük, hogy az Isten hogyan működik a világban, .. hogyan van kölcsönhatásban például a fizikai realitás elemeivel, akkor már ebből is megkaphatjuk az irányítás elvét, csak amiatt, mert van ismeretünk; azaz az ismeretek szinkronizálják a cselekedeteinket, és a pontos...

Részletek