Untitled Document

Adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük, hogy információszerzés céljából a vegtelenforras.hu honlapunkat veszi igénybe. Azzal, hogy a honlapunk bármely oldalát használja, elfogadja az itt felsorolt feltételeket.
Honlapunkat Ön mindenféle személyes adat kötelező megadása nélkül böngészheti. A Végtelenforrás a hírlevélre regisztrált feliratkozóknak kizárólag a kért hírlevelet fogja küldeni. A listáról bármikor leiratkozhat, és ezt követően a Végtelenforrás nem küld további hírleveleket. 
Az vegtelenforras.hu weboldalon történő regisztráció megkezdése előtt a Regisztráló köteles elolvasni és elfogadni az adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: "AT"), és az ahhoz tartozó alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt.
A Felhasználó adatai megadásával elfogadja az AT-t. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre nem kapott választ jelen adatvédelmi nyilatkozatban úgy kérjük, keresse fel a honlap szerkesztőjét. Az Örökkévalóság Kft.  a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Személyes adatok védelme:

Az Örökkévalóság Kft. elkötelezett a felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá  a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Örökkévalóság Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal az 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény).Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is”. A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.Az Avtv. 2. §-ának 16.pontja szerint. Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatai megjelenése és kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik, és mint felhasználó hozzájárul a regisztrációban megadott adatai, neve, telefonszáma, e-mail címe és egyéb adati tárolásához a 30. nap után is, visszavonásig.
Felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Örökkévalóság Kft.  e-mail címére rendszeresen hírleveleket, információkat küldjön. A nyilvántartott adatokat az Ön hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adjuk ki, kivéve abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendeli.

Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Örökkévalóság Kft.
Tel: +36 06-70/324-6060
E-mail: kapcsolat@vegtelenforras.hu
Székhely: 1094 Budapest, Angyal u.19/A. II/6.