Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


Könyvek

Tanítás a Földről és a Kozmoszról

2 000 Ft
2 előadás egyben
Tanítás a Kozmoszról
Tanítás a Földről (korábban ez már megjelent, most egybe lett kötve az ÚJ előadással, a Kozmosszal)
FÖLD és az EMBER 1. "Az ember valóban képes befolyásolni az ökológiát, sőt akár egy globális pusztulást okozó katasztrófát is elő tud idézni. Ezen veszély előfordulási lehetősége akkor szűnik meg, amikor a kölcsönhatások rendszerét megértő emberek száma eléri a kritikus tömeget. Amikor felismerjük Isten és az ember, illetve Isten és a Föld közötti kölcsönhatásokat.
Minden egyszerűbbé válik, amikor tudatosul bennünk, hogy Isten már rámutatott arra, hogy mit kell tennie a Földnek az ember vonatkozásában és a Földnek az emberrel összefogva kell elvégeznie a kitűzött feladatot.
Meg kell értenünk, hogy Isten megmutatta a fejlődés útját, és ezt az utat az embernek a Földdel közösen kell megtennie."

"Célszerű lenne a Földet és az Emberi Tudatot összekötő rejtett szálakon keresztül választ keresni arra,
hogy milyen folyamatok mennek végbe a Föld területén, a Föld felszínén, és milyen valószínűséggel fordulhat elő, például, egy bakteriális fertőződés okozta pusztulás. Hiszen napjainkban kétséget kizáró ténynek számít az, hogy a biológiai fegyverek képesek előidézni az élővilág apró részecskékre történő bomlását, noha a részletek még nem teljesen ismertek."

"Rálátást kapunk a Föld örökkévalóságának szintjére, mint olyan struktúrára, amely az emberrel együtt fejlődik.
Ha erre a szintre is úgy tekintünk, mint a Föld fejlődésének struktúrájára, amely az emberi lét fenntartására irányul, akkor érthetővé válik, hogy a Földről szóló tanításomban minden arra a megértésére alapul, hogy a Föld legfőképp az örök élet biztosításának céljából lett létrehozva."

"az ember a Földet is úgy észleli, mint ahogyan Lelkének a szellemi állapotát"