Grigorij Grabovoj Petrovics


Grigorij Grabovoj Petrovics önéletrajza, Tanítás a megmentésről és a harmonikus fejlődésről

Dr. Grigorij Grabovoj Petrovics – a fizikai és matematikai tudományok doktora, akadémikus, az információ teremtő területének felfedezője, a jövő előrejelzéséről, irányításáról és javításáról szóló úttörő munkák szerzője, „A megmentésről és a harmonikus fejlődésről” szóló Tanítás alkotója. 1963. november 14-én született – Kazahsztán, simkenti terület, kirovi járás, Kirovszkij település Bogara falván. 1986-ban szerezte diplomáját a Taskenti Lenin Állami Egyetem alkalmazott matematikai és mechanikai tanszékén „Mechanika” tárgyból. Az egyetem elvégzése után Grigorij Grabovoj Taskent város tervező irodájában dolgozott, melynek felettes szerve a moszkvai Általános Gépipari Minisztérium volt, s az űrtechnológiák kifejlesztésével és kipróbálásával foglalkoztak.
1991-1992. folyamán a világon elsőként, hivatalos és tudományos alapon, Grigorij Grabovoj több mint 360 repülőgép-diagnosztikai állapot-előrejelzést végzett, szigorú üzemi körülmények között, 100 százalékos előrejelzési hatékonysággal. 1995-1997. között Grigorij Grabovoj az Oroszországi Föderáció Űrrepülés-Irányító Központjával működött együtt, sikeresen nyújtott segítséget az űrhajókkal kapcsolatosan felmerült kérdések megoldásában, a Mir nemzetközi űrállomás hibafeltárásában.
Grigorij Grabovoj új tudományágat teremtett. Grigorij Grabovoj tudománya a megismerés elviekben új irányvonala, mely igazolja, hogy a fejlődés útja – a világ teremtő fejlődésének a törvényeihez való állandó igazodás. Elsőként tárta fel, s erősítette meg a gyakorlatban is azokat az alapvető törvényeket, melyek lehetővé teszik az információ bármely tárgyának teremtő irányítását, a pusztulástól a megmentés irányába. Elsőként írta le matematikai módszerekkel azokat a függőségeket, melyek a gyakorlatban igazolják, hogy az érzékelés módosításával a valóság minden rendszerében átalakítható az információ.

1997. december 19-én az Informatikai-Szellemi Újdonságokat Regisztráló Nemzetközi Kamara a következő licenc-tanúsítványokat adta ki Grigorij Grabovojnak: (forrás: https://grabovoigp.wordpress.com/category/certificate-licence/)

 

A "Megmentésről és a harmonikus fejlődésről" szóló tanítást a szerző Grigorij Grabovoj Petrovics alapvető elméleti munkái alapozzák meg:

  • 1996 tudományos munka: "A tudás egyetemes rendszere"
  • 1998 tudományos munka: "Teremtői információs térszegmensek alkalmazott szerkezetei"
  • 1999 Cikk: "Az optikai rendszerek alapvető meghatározásainak kutatása és elemzése a katasztrófák megelőzésében és a mikro folyamatok előrejelzésorientált irányításában
    az "Elektronikus technika" 3. sorozat, és a "Mikroelektronika" újságban (153) 1999 év
  • 2001 Előadások a Katasztrófavédelmi Minisztériumban: "Alternatív módszerek a világot fenyegető globális katasztrófa folyamatok megelőzésére"


A "Megmentésről és a harmonikus fejlődésről" szóló tanítás szabadalmi védettsége (forrás: https://grabovoigp.wordpress.com/category/patents-of-grigori-grabovoi/
)
·  Szabadalom: "Katasztrófák megelőzési módszere és készülék azok előrejelzésére" felfedezésére, mint az EMBER ÁLTAL GENERÁLT normalizáló – a gondolkodás, a koncentráció, és Grigorij Grabovoj Petrovics alkotásai használata során keletkező– biojel MÓDSZERe kerül védelem alá. 

·  Szabadalmi védelmet kap Grigorij Grabovoj "Információ továbbítási rendszer" találmánya, amely egy, normalizáló irányítási (azaz etalon érték beállítására szolgáló) és oktatási célú,a - gondolkodás, a koncentráció, és Grigorij Grabovoj Petrovics alkotásai használata során keletkező – gondolatokat - információ továbbítási céllal- fény sugárzássá átalakító rendszer.

 

1998. október 29-én Grigorij Grabovoj elnyeri az Orosz Természettudományi Akadémia doktora tudományos címet. 1999. április 20-án a Legfelsőbb Minősítő Bizottság Határozata értelmében Grigorij Grabovoj elnyeri a műszaki tudományok doktora tudományos fokozatot. Disszertációjának összefoglalója a moszkvai „Elektronika” Központi Kutatóintézet „Mikroelektronika” című tudományos-technikai folyóirata 1(153) számában jelenik meg, „Optikai rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a katasztrófa-megelőzés és a mikrofolyamatok prognosztikai irányítása területén” címmel. 1999. április 20-án a Legfelsőbb Minősítő Bizottság Határozata értelmében Grigorij Grabovoj elnyeri a professzori tudományos címet a 05.02.21 „Különösen bonyolult objektumok biztonsága” szakterületen. 1999. május 12-én Grigorij Grabovojt az Orosz Orvosi Műszaki Tudományok Akadémiája rendes tagjává választják. 1999. július 15-én a Legfelsőbb Akadémiaközti Minősítő Bizottság határozata alapján Grigorij Grabovoj elnyeri a professzori tudományos címet az „Elemző és szerkezetelemző eszközök és rendszerek” szakterületen. 2000. március 16-án az Európai Tudományegyetem Elnökségének Határozatával Grigorij Grabovoj elnyeri a tudományok doktora címet a Tudományegyetem „Műszaki tudományok” szakterületén. 2000. május 10-én 2148845 számmal bejegyzik Grigorij Grabovoj találmányát: „A katasztrófa-megelőzés módszere és megvalósításának eszköze” . A szabadalom leírása megtekinthető az Orosz Szabadalmi Hivatal honlapján: A találmány különböző katasztrófák elhárítására alkalmazható, legyenek azok természetiek, mint például a földrengés, vagy ember által okozottak, beleértve az ipari létesítmények területén bekövetkezetteket is. 2000. december 4-én az Oroszországi Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia Grigorij Grabovojt az Oroszországi Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia rendes tagjává (akadémikussá) választja.
2001. február 20-án 2163419 számmal bejegyzik Grigorij Grabovoj találmányát: „Az információ-átadás módszere” (Vezetékmentes adatközlő rendszerekben, főleg nagy távolságokra használható híradástechnikai találmány, mely alkalmazható katasztrófa-megelőzésre is.)
Grigorij Grabovoj e szabadalmaival védett műszerei az emberi tudat tevékenységét erősítik fel. Egyfajta edzés, melyekkel a tudat oly szintre fejleszthető, melyen önállóan, műszerek nélkül képes előidézni sejt- és testregeneráló lelki folyamatokat.
2001. március 28-án Grigorij Grabovoj „Az előrelátás és a biztonságos fejlődés technológiái” című szerzői tantervét bejegyzi az Orosz Természeti Erőforrások Minisztériuma, az Orosz Oktatási Minisztérium Szakmai Továbbképző Igazgatósága és a UNESCO ICES (Oktatási Rendszerek Nemzetközi Központja).
2005. augusztus 26-án az Orosz Államnak tett szolgálataiért és személyes rendkívüli hozzájárulásáért Grigorij Grabovoj elnyeri a Nagy Péter Rend 1. fokozatát. Grigorij Grabovojnak, a Grigorij Grabovoj Tanítása szerzőjének több száz műve megtalálható az USA Kongresszusi Könyvtára Szerzői Jogi Hivatalában). Grigorij Grabovoj szerepel a Német Szerzői Hivatal szerzői jegyzékén (VG WORT). A bejegyzés száma 1103135 (2011. szeptember 30.), adatai megtalálhatók a Hivatal honlapján: https://tom.vgwort.de. Grigorij Grabovojnak a pontos extraszenzoriális diagnosztika és előrejelzés, valamint a bioszignál-generálás és gondolat-kisugárzás segítségével való esemény-irányítás területén feljegyzett, jegyzőkönyvezett eredményei „Az irányítás módszertana. A megmentés útja. 1-2-3. kötet” című művekben olvashatók (www.ggrig.com/ru/control-practices-1-6).
A Grigorij Grabovoj Tanítását gyakorlatban alkalmazó gyógyítók jegyzőkönyvezett eredményei „Az irányítás módszertana. A megmentés útja. 4-5-6. kötet” című művekben olvashatók (www.ggrig.com/ru/control-practices-1-6).
Az Európai Unió, Japán, Kína, Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok területén a GRABOVOI® és GRIGORI GRABOVOI® bejegyzett védjegyek kizárólagos tulajdonosa Grabovoj Grigorij Petrovics.

Bővebben...