ARKAGYIJ PETROV


KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


Nincs a közeljövőben tanfolyam.

Életfa módszer

ÉLETFA: Ez egy kezdetektől fogva létező, végtelen, közös emberi világszimbólumaz ember örökkévaló fejlődésében. Az Életfa képe minden emberben megtalálható, mint egy térkép, amely az IGAZI ÖNVALÓt tárja fel. Arkagyij Petrov tanítása az egész emberiségnek és minden egyes embernek szól. A szerző a tudományos és szellemi ismereteit adja át az általa kidolgozott rendszerben, amely tulajdonképp minden ember szívében ott van, és mindenki felismeri saját határtalan teremtői lehetőségeit. Ugyanakkor egy nagyon következetes és pontos munkát épít ki. Először az ideológia talaján, mely felismerteti velünk azt, hogy a világ érzékelésében és a világgal való kölcsönhatásban történő elhajlások okozzák a negatív eseményeket, betegségeket. A betegségek esetén arra a következtetésre jut, hogy az igaz egészség mindig a világmegértés helyes értelmezésének a felismerésén is múlik. A következő szint a módszertan. Ennek sarokköve a tudat terének a tágítása, bekapcsolva ebbe a munkába a még alvó agysejteket, és összekötni, harmonizálni a két agyfélteke működését. Ez a munka az ember rejtett tartalékait, képességeit hozza a felszínre. Gyorsítja az információ-felvevő képességet, és olyan agysejtek közti kapcsolatokat épít ki, amelyek korábban nem léteztek az ember szervezetében. A tanfolyam módszertanát a minket körülvevő világban található elemek megismerése jelenti. Ezek: a fény, a szín, a számok, a geometriai formák és a mintaképek, amelyek a transzformáció végtelen folyamatára irányulnak és gondolkodásmódunkat átalakítják. Az ÉLETFA oktatása az alapozó szintnél kezdődik, amelyet a felső szintek és a mester kurzus követi. A tanfolyami anyag igazi megértése a gyakorláson, az alkalmazáson múlik. Ehhez adnak további segítséget a gyakorló órák. . 

A többnapos kezdő tanfolyam célja annak az életfilozófiának az átadása, amely az Emberről, a Világról szól. Az ÉLETFA: ez az ember lelkének a szimbóluma, mely mintán keresztül harmóniát és teremtést lehet a világba hozni. A világot összhangba hozni nem csak képeken keresztül, hanem az emberi test sejtjein keresztül is lehet. Ezért nem véletlen, hogy az ÉLETFA életértelmezés gyakran összekapcsolódik az ember meggyógyulásával. Összekapcsolódik olyan módon, hogy elegendő a technológiákat alkalmazni, más gondolkodást kell folytatni, önmagunkat örökkévalónak képzelni és mindezek együttesen segíthetik az ember helyreállítását. 

Mert a helyes világértelmezés az ember tudatának korlátlan lehetőségeire épül. Az ember és az EMBERISÉG csodálatos egészsége pusztán "mellékhatás". A program célja: az ÉLETFA széleskörű elterjesztése, amely a harmonikus és teremtő világ létrehozásáról szól. Az ember képessé válik a szellemi fejlődés útjára lépni, amelynek során a betegségeket likvidáljuk, melyek az ember élethosszát és a emberek tömegeinek sikeres új fejlődési szintre való átmenetelét korlátozzák. Tanulni lehet, de kell-e? Ezt mindenki maga dönti el. És ettől a döntéstől függ, hogy milyen lesz az előttünk álló változások során az emberiség eredménye. De nem túl hangosan hirdetjük-e ezt? Egyáltalán nem, mert az Emberiség és a Világ erőteljes fejlődésében már tények ezrei vannak körülöttünk. A dolgok menete a következő: meghallani, megérteni és elfogadni. Sokan vannak már azok, akik elfogadták saját életükre vonatkozóan az Örök és harmonikus élet felépítését. De higgyétek el, a fényes jövőbe csak együtt, csak közösen tudunk eljutni.

Alaptanfolyam – többnapos gyakorlati foglalkozás, amely átmenetet képez a bioenergetikai technológia és a bioinformációs technológia között. Az alaptanfolyam célja a belső látás képernyőjének a megnyitása. Feltárulnak az egyén rejtett lehetőségei, készségei. Praktikus kézikönyv segíti az otthoni gyakorlást. A tanfolyam elvégzésével testünk rejtett tartalékait hozzuk felszínre. Az alapkurzust 1. 2. 3. szintű és Mester tanfolyamok követik. Itt mély ismereteket szerezhetünk a világ felépítéséről, a Naprendszer bolygói és az emberi test közti összefüggéseiről, a szervregenerációról, a teremtés mikéntjéről. Ezeket a tudásokat felhasználva a mindennapi életünkben harmonizáljuk gondolatainkat és cselekedeteinket az Isteni törvényeknek megfelelően. 

A foglalkozások különlegessége: az egyes tanulók gyakorlati eredményei. Az Arkagyij Petrov által kidolgozott ÉLETFA tananyag ezeknek a tudásoknak a megszerzéséhez nyújt módszertant, amely mindenki számára elérhető. Az eredmények pedig léteznek, és megjelennek, ha a tanuló nemcsak vár, hanem önállóan dolgozik. 

Dr. Petrov folyamatosan járja a világot, és megtanít minden embert arra, hogyan irányítsa mindenki a saját életét kívánsága szerint, és hogyan lehet egy harmonikus, szeretetteljes világot létrehozni.