Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


jelenleg nincs

Tanfolyamok

Életfa haladó I

2024-03-09 - 2024-03-10 10:00:00 - 16:30:00
Bp, Harmónia Palota, Múzeum u 9.
Részvételi díj: 50 000 Ft

FÖLD, HOLD, VÉNUSZ, MERKÚR- Az Életfa haladó tanfolyamának I. szintje.

A TANFOLYAM LEÍRÁSA
A tanfolyam három szakaszból áll. Mindegyik szint Naprendszerünk egy bolygójának szellemi tudásába avatja be a résztvevőt. A szefira szó a bolygó szellemi szféráját jelenti. A múlt, a jövő, a jelen minden tudása és képe ezekre a területekre összpontosul. Az anyagi világban a szefirák egy-egy bolygóban nyilvánulnak meg, és szellemi, információs, energetikai, biológiai s még sok más alkotó feladatot látnak el. Mindez Isten tudása, mely a Világ evolúciós folyamataiban jelentkezik. Minden ilyen szellemi szféra az isteni lélek, szellem és tudat megnyilvánulása.
E szférákon áthaladva finomodik tudatunk. Először belépünk a szellem világába, majd a szellem átviszi a tudatot a lélek világába, ahol az emberi lélek középpontja Isten, ki mindent teremtett. A szellemi átalakulások révén lehetőségünk nyílik tudatosan, közvetítők nélkül lépni kapcsolatba Istennel.

MIRE KELLENEK A SZINTEK?
A szintek harmonizálják tudatunk működését, kiépítik a kapcsolatokat szellemünkkel és lelkünkkel. A megszerzett tapasztalat birtokában alkotó módon kezdjük látni az anyagot, belső és külső folyamatait, s képesek leszünk harmonikus döntéseket hozni és elfogadni. Saját életünk, s mindenki élete is jobbá lesz ezáltal.

A TANFOLYAM LEÍRÁSA
A tanfolyam során végigjárjuk azt az utat, melynek során tudatunk szert tesz a Szellem, a Lélek és Isten tudására. Az út minden pontja egy-egy szefirának felel meg, melyeket a tanítás szerzője, Arkagyij Petrov leírásából ismerhetünk meg, s szerezhetünk révükön tudást. A szefirák gyakorlati nézőpontból című tanfolyamon megtanuljuk helyesen, alkotó módon használni az előadásokon szerzett ismereteinket, s gyakoroljuk a szellemi irányítást: hogyan alkossuk a világot, életünket, s minden élőlény életét.

MIRE JÓ A TANFOLYAM?
Amikor belemerülünk az energia, információ, életerő és Isteni tudás szellemi áramlatába, gondolkodásunk, energiánk, s minden működő lehetőségünk jóval nagyobb sebességre vált, mint a közönséges embereknél megszokott. Ez azt is jelenti, hogy minden tettünkért, gondolatunkért jóval nagyobb felelősséget viselünk, mint a többiek. S ha belemerültünk az áramlatba, és továbbra is a megszokott módon gondolkodunk és cselekszünk, gondolataink sokkal gyorsabban nyilvánulnak meg, s az események is felgyorsulnak. Ekkor meg kell tanulnunk csakis alkotó módon élni, mert az ilyen emberre a világ is gyorsabban reagál, igyekszik valóra váltani gondolatait. Ezért nagyon fontos megérteni, milyen ismeretekre teszünk szert a tanfolyamon, és képesnek kell lennünk ezeket a gyakorlatban, saját életünkben és egyetemesen is alkalmazni.
MIK AZOK A SZEFIRÁK?
A szefira a bolygó szellemi szférája, mely segít helyes mederben tartani az evolúciós folyamatokat, s felhalmozni a tapasztalatokat. A tapasztalatok aztán részévé lesznek e szellemi szférával összekapcsolódott minden élőlény életének, akár van fizikai teste, akár nincs.
Maguk a szefirák a VILÁG teremtésének nyolc elsődleges pontjához kapcsolódnak, s ezekből bármikor megszerezhetik a valóság, s annak minden eseménye megalkotásához szükséges összes etalon információt, energiát és anyagot.
Mindegyik szefira szellemi mágnesként vonzza és sugározza ki a hozzá kapcsolódó, meghatározott információt, energiát és anyagot.
A Föld például az a hely, ahol az Isteni terv anyagi életformákban bontakozik ki. Ez a megvalósulás terve.
A Hold a kollektív tudat folyamatainak megszemélyesítője.
A Merkúr a tudomány, a vallás szefirája, a földi logika istenihez igazítása.
A Vénusz az érzések, a családi tapasztalatok, a természet megismerésének szefirája.
És így tovább: minden szefira a maga egyéni módján nyilvánul meg.


A tanfolyamnak előfeltétele az ÉLETFA ALAPOZÓ KÉPZÉS elvégzése.