Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


Tanfolyamok

Életfa Szefirota III

2023-06-17 - 2023-06-18 10:00:00 - 16:30:00
Budapest, Harmónia Palota, Múzeum u 9.
Részvételi díj: 50 000 Ft

PHAETON= TUDÁS
SZATURNUSZ= ÉRTELEM
NEPTUNUSZ= BÖLCSESSÉG
URÁNUSZ= SZERETET, ABSZOLÚTUM

Tudást szerzünk- Phaeton, majd meg kell nyilvánítani az Isteni tudatot is. Így jött létre a Jupiter.
Az Égi Én soha nem lép bele egy negatív történésbe, negatív eseménybe. Ha az Égi/Mennyei/felettes Én egy negatív eseménybe kerül bele, az Isteni Lélek kiemeli onnan a saját fényét.
Ebben az esetben pedig a Tudat a földi énnel együtt mozog, beljebb kerül a negatív eseményekbe. Még beljebb, ahol egyre kevesebb a fény. Minél többet rombol és pusztít az ember, annál kevésbé kíséri őt az Isteni Lélek, annál kevesebb a fény azokban a cselekvésekben, amikben részt vesz.
Tiszta lappal indul mindenki. A testet egy új energetikai üzemmódra készítik fel. Senki sem tudja, hogyan nyílik ez meg őbenne.
Isten sosem nem teszi meg az emberek helyett azt, amit ők maguk is megtehetnek.
Szellemi szívvel való irányítás- azaz a szívvel való gondolkodás.

A Szaturnusz terébe nem tudunk belépni a halál gondolatával. Merthogy Isten és az Istenek örökké élnek.
Tehát a tudatunkból le kell hántanunk a halálról szóló gondolatokat. A fény maga a mi tudatunk, amelynek nincsenek határai, nincsenek körvonalai, formái. Aki elkezdi ily módon észlelni ön magát, megközelíti a következő szintet, a következő szférát. Ez pedig nem más, mint a Neptunusz tere. Ez pedig a Mennyei Atyánk tere is egyben. Mint a világban megnyilvánult elsődleges tudat, amelyet semmi sem korlátoz, amelynek nincsenek határai.
Továbbá az Uránusz a legtávolabbi és egyben a legmagasabb szinten levő bolygó következik. Ez pedig Isten állapota, mint az egység állapota. Ez az az eredendő, amely megjelent az Abszolútumból. És amelyből megjelent a Mennyei Atya, és megteremtette önmagát Isten.


A tanfolyam három szakaszból áll. Mindegyik szint Naprendszerünk egy bolygójának szellemi tudásába avatja be a résztvevőt. A szefira szó a bolygó szellemi szféráját jelenti. A múlt, a jövő, a jelen minden tudása és képe ezekre a területekre összpontosul. Az anyagi világban a szefirák egy-egy bolygóban nyilvánulnak meg, és szellemi, információs, energetikai, biológiai s még sok más alkotó feladatot látnak el. Mindez Isten tudása, mely a Világ evolúciós folyamataiban jelentkezik. Minden ilyen szellemi szféra az isteni lélek, szellem és tudat megnyilvánulása.
E szférákon áthaladva finomodik tudatunk. Először belépünk a szellem világába, majd a szellem átviszi a tudatot a lélek világába, ahol az emberi lélek középpontja Isten, ki mindent teremtett. A szellemi átalakulások révén lehetőségünk nyílik tudatosan, közvetítők nélkül lépni kapcsolatba Istennel.

MIRE KELLENEK A SZINTEK?
A szintek harmonizálják tudatunk működését, kiépítik a kapcsolatokat szellemünkkel és lelkünkkel. A megszerzett tapasztalat birtokában alkotó módon kezdjük látni az anyagot, belső és külső folyamatait, s képesek leszünk harmonikus döntéseket hozni és elfogadni. Saját életünk, s mindenki élete is jobbá lesz ezáltal.

A TANFOLYAM LEÍRÁSA
A tanfolyam során végigjárjuk azt az utat, melynek során tudatunk szert tesz a Szellem, a Lélek és Isten tudására. Az út minden pontja egy-egy szefirának felel meg, melyeket a tanítás szerzője, Arkagyij Petrov leírásából ismerhetünk meg, s szerezhetünk révükön tudást. A szefirák gyakorlati nézőpontból című tanfolyamon megtanuljuk helyesen, alkotó módon használni az előadásokon szerzett ismereteinket, s gyakoroljuk a szellemi irányítást: hogyan alkossuk a világot, életünket, s minden élőlény életét.

MIRE JÓ A TANFOLYAM?
Amikor belemerülünk az energia, információ, életerő és Isteni tudás szellemi áramlatába, gondolkodásunk, energiánk, s minden működő lehetőségünk jóval nagyobb sebességre vált, mint a közönséges embereknél megszokott. Ez azt is jelenti, hogy minden tettünkért, gondolatunkért jóval nagyobb felelősséget viselünk, mint a többiek. S ha belemerültünk az áramlatba, és továbbra is a megszokott módon gondolkodunk és cselekszünk, gondolataink sokkal gyorsabban nyilvánulnak meg, s az események is felgyorsulnak. Ekkor meg kell tanulnunk csakis alkotó módon élni, mert az ilyen emberre a világ is gyorsabban reagál, igyekszik valóra váltani gondolatait. Ezért nagyon fontos megérteni, milyen ismeretekre teszünk szert a tanfolyamon, és képesnek kell lennünk ezeket a gyakorlatban, saját életünkben és egyetemesen is alkalmazni.

MIK AZOK A SZEFIRÁK?

A szefira a bolygó szellemi szférája, mely segít helyes mederben tartani az evolúciós folyamatokat, s felhalmozni a tapasztalatokat. A tapasztalatok aztán részévé lesznek e szellemi szférával összekapcsolódott minden élőlény életének, akár van fizikai teste, akár nincs.
Maguk a szefirák a VILÁG teremtésének nyolc elsődleges pontjához kapcsolódnak, s ezekből bármikor megszerezhetik a valóság, s annak minden eseménye megalkotásához szükséges összes etalon információt, energiát és anyagot.
Mindegyik szefira szellemi mágnesként vonzza és sugározza ki a hozzá kapcsolódó, meghatározott információt, energiát és anyagot.
És így tovább: minden szefira a maga egyéni módján nyilvánul meg.


A tanfolyamnak előfeltétele az ÉLETFA ALAPOZÓ KÉPZÉS elvégzése.