Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):
PRK-1U

PRK-1U 2018-as módszerek 3


Grigorij Grabovoj tanítása Istenről. A PRK-1U örök élet koncentráció-fejlesztő eszköz használata a Tudat távoli területeinek alkalmazásával

2018. február 10.
Üdvözlöm önöket!

Az előadásom témája: Tanítás Istenről. A PRK-1U örök élet koncentráció-fejlesztő eszköz használata a Tudat távoli területeinek alkalmazásával.

Az örök élet koncentráció-fejlesztő eszköz alkalmazásához arra van szükség, hogy az alkalmazás idejét, mint idő-struktúrát, rögtön az elején kiemeljük, az idő egy intervallumrendszerként reagál. Ha a Tudat távoli területein keresztül érzékelünk egy struktúrát, az információ némely eleme elvész, ezért fontos feladat az egész intervallum kiemelése. Jelen esetben, Istenhez hasonlóan, például egy fizikai anyag létrehozásakor olyan határvonalakat átívelő struktúrák jönnek létre, amelyek jelen vannak a jelenben, a rájuk vonatkozó információ pedig megtalálható a mínusz és a plusz végtelenben egyaránt.

Eredményképpen, ezzel a három ponttal egy határvonalakat átszelő területet lehet körülírni, hiszen ha például megnézzük a plusz végtelenbe nyúló részt, akkor még pontosabban meghatározhatjuk ezt a területet: az eszköz jobb felső lencséjén a 278 számokkal dolgozunk, majd az irányítás harmonikus fázisában a 7-es számra koncentrálunk, majd áttérünk a 8-as számra, a végtelen fázisra.

Ha jobban megfigyeljük, a 8-as szám az eszköz paneljén vízszintesen helyezkedik el, azaz szimbolikus értelemben az a végtelenségnek is tekinthető. Az idő jobb oldali intervallumos határvonala, ha 90 percet nézünk például, a 8-as számra esik, amelyhez a 7-es számon keresztül jutunk el.
Ha a mínusz végtelenség struktúráját nézzük meg, akkor használjuk a felső, az óra járásával ellentétes irányba eső nagy második lencsét, koncentráljunk a 0-ra, majd azonnal kössük össze gondolatban a Tudat távoli területén keresztül a 0-t a 8-as számmal. Egy intervallumot kapunk gyakorlatilag az eszközön, amit a fizikai anyag rideg síkjában rögzítettünk, és ami véges és körülhatárolható.

Áttérhetünk először egy másik lencsére és koncentrálhatunk az 1-es számra. A kettő felső lencsén keresztül a kibocsátott fény segítségével egy irányító impulzus küldhetünk, ami rögtön végtelenné válik. Fontos, hogy mielőtt a lencsék fénysugarait hívnánk segítségül az eszköz valamennyi funkcióját már alkalmazni tudjuk. Arra kell összpontosítani, hogy a fényimpulzusok, amik az örök életet biztosítják, miként terjednek az eszközben és a lencsékben miközben egymással kapcsolatba lépnek.
A Tudattal eljuthatunk ahhoz a struktúrához, amely az eszköznél található, ha például a képernyőn keresztül dolgozunk a képernyő mögött található tér irányíthatóvá, végtelenné válik. Jelen esetben tehát az örök életet az biztosítja, hogy minden sík, azaz véges tulajdonságnak van leképeződése a végtelen térben. Itt jelenik meg lényegében az az alapvető isteni elv, amely szerint a valóság az örökkévalóságban megjelenik: minden véges fizikai tulajdonságnak van egy azt követő végtelen tulajdonsága is.

Az ember természete alapvetően olyan, hogy nem csak a jelenben és a múltban van jelen, de a jövőben is, és ez jellemez mindent, ami él. Ezért tudjuk most az ember személyiségét az örök élet koncentráció-fejlesztő PRK-1U eszközzel vizsgálni. Hiszen jellegéből eredendően visszatükrözi és magába foglalja a világ megannyi folyamatát, és nem csak azért, mert rendelkezik a jelen vagy a múlt valamilyen tulajdonságával, hanem mert magában rejti a történések isteni mivoltának alapvető lényegét.

A PRK-1U eszköz segítségével megfigyelhetjük az örökkévalóság elemeit, amelyek a véges intervallumos irányítás részét képezik. Eredményképpen azt látjuk, hogy az irányítás lényegében az idő bármelyik impulzusában végtelenné válik, és az irányításnak egy olyan struktúráját kapjuk, amely gyakorlatilag az irányítás impulzus szintjének egy végtelen nagyságú formájában jelenik meg.

Ez azt is jelenti, hogy akkor is képesek lesznek elvégezni az irányítást, amikor úgy tűnik, hogy a kezdeti impulzust blokkolja valami, ugyanis az irányítás következő struktúrája az első impulzus tulajdonságait tükrözi.
Ily módon az irányítás során több hasznos eredményt is kapunk: a jövőbeni végtelen térből az irányítás kezdeti impulzusába lépünk, hogy megértsük mit kell tenni ahhoz, hogy az impulzus pontos és helyes legyen, valamint miként fogalmazzuk meg még pontosabban az elérni kívánt célt ha a feladat összetett, és mire van szükség a bonyolult események, folyamatok vagy tárgyak megalkotásához. A továbbiakban nyugodtan haladhatunk ebből a kezdeti impulzusból kiindulva az idő jövőbeni struktúrája felé, a haladás során pedig az irányító prognosztizálás segítségével megjavíthatjuk a jövőbeni események struktúráját, vagy azt az impulzust, amivel a kezdeti pontot kerestük, vagy a pontot magát.

Mindebből az következik, hogy a világ bármelyik struktúráját és a Tudat bármelyik távoli területét képesek vagyunk megjavítani. Ha a kezdeti információ nem megfelelően, vagy nem pontosan szerepel, akkor a korábban leírtak alapján elvégezhetjük a Tudat távoli területeinek pontos konfigurációját, ami nem más mint a jelen és az örökkévalóság egymással való kapcsolata. Tehát, pontosan fogunk tudni irányítani az egész végtelen térben. Az eszköz 90 perces használata során ? az használati időt lehet szükség esetén növelni vagy csökkenteni is -, megfelelő és pontos irányítást fogunk tudni végezni bármilyen intervallumos tartományban. Azaz, pontosan alkotjuk meg az eseményt, alkalmazzuk az idő struktúrájának csökkentését vagy növelését, és ezzel az események különös alaposságot és precizitást igénylő adott szintjét pontosan és megfelelően építjük fel.
Ezzel az előadásom végéhez értem. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Mindenkinek harmonikus örök életet kívánok.