Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


jelenleg nincs

Könyvek

Mentsd meg a világot magadban

7 000 Ft
A Mentsd meg magad c könyv folytatása, a TRILÓGIA 2. része.

Sok-sok eredménnyel, rengeteg információval G.Grabovojról. Immáron új síkra emelkedik az 1. kötet folytatása.

"Testi szinten is lehetségessé válik önmagunk gyógyítása, irányítása, valamint a fizikai folyamatok vezérlése. A belső látás, az irányító tisztánlátás beindulása immár nem tudományos fantasztikum, hanem napjaink valósága.
Ami a korábbi századok embereinek misztikum volt, okkult tudomány, az mára mindenki számára elérhetővé válik, s feltárjuk tudományos alapjukat is.

A kvantumfizika legfrissebb eredményeinek köszönhetően egyre jobban értjük, hogy a környező valóság értelmes, energiával és információval teli közeg
képesek hatást gyakorolni bármilyen életfolyamatra, s főként az emberi szervezetben zajlókra. Hiszen energia-információs szinten az emberi szervezet olyan rendszer, mely energiát fogad be, energiát sugároz ki, s az egyik energiafajtát a másikba alakítja át.


Nyilvánvaló, hogy mindannyiunknak meg kellene változtatni a világban elfoglalt helyünkhöz és szerepünkhöz való hozzáállásunkat. Felelősséget kell vállalnunk ?teremtő? tevékenységünkért
A Tudat olyan struktúra, mely kapcsolatban áll bolygónk információs hálózatával.
Az anyag, mely a látható Világegyetemnek mindössze jelentéktelen részét képezi, egyfajta tükörként viselkedik, a Kozmosz végtelen makro- és mikroszintjein zajló információs folyamatokat tükrözi.

Vajon miért említi megint? Mit ért az alatt, hogy ?a lelke mélyén?? Csak egy bevett szófordulat? Vagy arra céloz, amit az emberek általában nem látnak, vagy nem akarnak látni? Az emberi technika hófödte csúcsokra hágott már ? elektronmikroszkópokat meg távcsöveket használunk, távoli galaxisokat, új világokat fürkészünk. Ám amint elhangzik, hogy ?lélek? ? eszébe sem jut senkinek belegondolni, vajon mi is az a lélek? Hogy néz ki? Hogy működik? Van e mindenkinek?


Egyszerűen a legtöbb ember világészlelése torz, eltorzították. Azt hiszik, ébren vannak, csinálnak valamit, fejlesztenek. Részben persze igazuk is van. Csakhogy olyanok, mintha nagyon homályos kontaktlencsét viselnének, ám sejtelmük sincs róla. Azt hiszik, a világ tényleg olyan, mint ahogy képzelik. Annál is inkább, mert időnként ugye véleményt cserélnek, beszélgetnek, és úgy találják, hogy amit mások látnak, tökéletesen egybevág az ő elképzeléseikkel. Visszafog minket a háromdimenziós tér és az egyenes vonalú idő modellje. E tudományos tény valójában fal, mit mi állítottunk önmagunk elé.
Azt akarja mondani, hogy a halhatatlanság, az az, hogy az emberek az örökkévaló életet fogadják el, a meg nem halást? Vagyis a kollektív tudatban kell meggyökereznie a halhatatlanság tényének, és akkor a hipotézisből valóság lesz?

Pontosan - helyesel Grabovoj. A kollektív tudatnak kell elfogadnia a tényt. Hiszen a Világegyetem egész tere a tudat kivetülése. Ezért kell elsajátítanunk az információ-szerzés szabályos módszerét. Rá kell kapcsolódnunk a Kozmikus Világhálóra, az adattároló pontok ott vannak a térben.
az embernek a külvilágra gyakorolt hatása nem csalóka tudományos eredményeken múlik, hanem belső világának fejlesztésén

Az energia és az információ egyetemes tere szüntelen átalakulásban van. Az emberek, bár fogalmuk sincs róla, szüntelen kapcsolatban állnak az egyetemes információs térrel. Az emberi bioplazma, melyet testünk elektromágneses hullámai keltenek, a bolygó információs struktúrájával egyesülve képes folyamatos adatcsatornát fenntartani a nooszférikus szuperszámítógéppel.

Egyesek látják a láthatatlan világot, mások nem: a kollektív tudat elvakítja szemüket. Egyesek hallják a csillagok, bolygók és teremtmények szavait, mások nem: a kollektív tudat zajjal tömi be fülüket. A kollektív tudat a jelen és a múlt eseményeinek érzékelési átlaga, tehát ahogy azt a legtöbb ember érzékeli. Egyfajta csúcsszámítógép a kollektív tudat, melynek mátrix-szerkezetei a Föld Északi és Déli sarokkal meghatározott tengelyéhez igazodnak.

Ám ha maguk, tudós urak, ilyen tökéletesen tudatlanok a porszem származásával és szerkezetének rejtélyével kapcsolatban, miféle elképzelésük lehet akkor bármiféle élő anyag származásáról is? Honnan került élet ebbe az élő teremtménybe? Hol van a kezdete? Mi az élet lényege??
Az efféle kérdések alázatra kényszeríthetnének bármely tisztességes akadémikust. Bármennyire meg van győződve is felkészültségéről és alapos tudásáról a kísérletező, el kell hallgatnia, mikor elébe tárják: a materializmus épülete alól hiányzik a legfontosabb ? a materialista alapzat.


Egy erős birodalom hazája: Atlantisz. Az atlantisziak gigantikus kőtömböket tudtak gondolattal megemelni, tornádókkal eltávolították a homokot a sivatagból és a helyére vizet hoztak. Új városokat és kerteket húztak fel. A Kozmosz energiái meghajoltak az atlantisziak előtt,?

A sejtmag irányít. Látod azokat a neon színű világító fonalakat, amik az üzemektől futnak a sejtmag felé? Ezt egy mikroszkóp alatt sem láthatnánk. Teljesen más képet kapnánk. Mert ezek a világító fonalak az energia-információs szintről származnak.
Nos, az impulzusod erősebb, de nem elég gyors. Ezért ismételjük meg a folyamatot, de a mostani legyen gyors és határozott. Nem kell átnézni az adott területet, hogy lásd mi hol van, csak adj egy pontos, erős és villámgyors impulzust, ami tartalmazza a jövőre vonatkozó információt: nincsen a jövőben petefészek megbetegedés, nincsen sem ciszta sem kő. Küldj még egy impulzust.
Petrov: Mint két lézersugár, látod?
Arepjev: Most nagyon jó volt, tökéletes volt a koncentráció.

Hogyan küzdjünk a rák ellen az információs technológiák segítségével?
Csupán fizikai síkon gyógyítani a rákot: hibás megközelítés. Elsősorban az információval kell foglalkozni. Először azt a kromoszómát vagy kromoszómákat kell megtalálni, melyekbe a rák információja bekerült, s ahonnan kiindul az elsődleges hatás.