Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


Könyvek

Az emberek feltámasztása és az örök élet mostantól valóságunk

8 400 Ft

A mű az eredeti orosz kiadás újrafordított magyar kiadása, amely több mint 1 év fordítási, lektorálási munkájának az eredménye. Az eredeti könyv a 2000-2001-ben összegyűjtött szerzői kéziratok válogatásából származik, amelyet 2001-ben adtak ki orosz nyelven.

A könyv paradigmaváltást jelent a tudomány, a vallások , az orvostudomány és egyáltalán a világról eddig alkotott elképzeléseink terén. A megismerés új útját jelenti.
A tartalomból:

"Sokak számára a feltámadás szimbolikus jelentéssel bír, mégis, a lélek szintjén a feltámadást mindenki a Világ örök
valóságaként látja. Sok embernek ki kell még fejlesztenie a Világ észlelését a lélek szintjén, ezért sem értelmezik
még a "feltámadás" szót a szó szoros értelmében, ahogyan azt valójában kellene.
Vannak emberek, akik tudatosan sosem gondolnak bele abba, hogy hogyan és milyen törvények alapján épül fel
a Világ, és mi valójában az élet.
... A felsorolt tények közül az emberek sokat csodának tarthatnak, azonban egy valamiről nem szabad megfeledkeznünk: köztudott, hogy a csoda nem mond ellent a Természet törvényeinek, a csoda a Természet törvényeiről alkotott elképzelésünket kérdőjelezi meg.
Elérkezett a pillanat, hogy megváltoztassuk a körülöttünk lévő világról és annak felépítéséről kialakult nézeteket.
Az új évezred küszöbén állva ez még sürgetőbb feladat.
A Világ megmentéséhez pedig elengedhetetlen."

?A gyökerekhez kell visszanyúlnunk. Szervezetünk gyökereit kell megöntöznünk, állapotát kell megváltoztatnunk, és a tudatállapotunkat kell megváltoztatnunk. A saját tudatunknak kell irányítania a valóságot, és minden tudományt erre az alapra kell építeni. Amikor majd a tudomány az ember irányítói tudatára támaszkodik, akkor lehetővé válik a pusztító technológiák közömbösítése és az ember valós védelme.

Az ember Világfelfogása tudatszintjétől függ. A magasabb tudatállapot elérése másfajta Világfelfogást, másfajta megértést, másfajta tudást nyújt. Ezt fogalmazza meg az ismert mondás: a kis tudás eltávolít az Istentől, a nagy tudás visszavezet Hozzá.

?Tudatunk azt fogadja el válóságként, ami a tudatunkban létezik. Azt már tudjuk, hogy mindaz, amit az ember maga körül lát, ami körülveszi, a kollektív tudat talaján épül fel.
A
408 oldal, kötve