Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


Könyvek

Az Új Föld

7 000 Ft
500 oldal, A Naprendszer-sorozat 1.része, mint a Naprendszer Szefiráit boncolgató és szellemi tudást hordozó kozmikus tan 1. kötete. Földünk, lakhelyünk. Fizikai világunk, ám egyben szellemi magasságunk is.
Tartalom:
Kinyilatkoztatások, magyarázó ábrák, gyakorlatok
Mellékletek- TanúbizonyságokIdézetek: Mindannyian keressük az Új Világba nyíló ajtót. Egyesek nagynak és pompázatosnak látják, mint egy palota vagy templom kapuját, mások számára rogyadozó, érdes deszkázatú, keskeny ajtó képében mutatkozik meg, rozsdás zsanérokkal,
egy áthatolhatatlan falban. És e fal, tényleg átjárhatatlannak tűnik, mert azokból az emberekből áll, akik nem értik vagy
nem fogadják el mindazt, amit létre akarunk hozni belső és külső világunkban. Ők azok, akiket ha nem lehet meggyőzni,
meg kell hagyni a számukra elfogadható és követhető hitben.

A föld: anyagi, fizikai világ, a mindenség szintézise, de mint visszatükröződés vagy relatív valóság, amely
magában hordozza az Isteni teljesség lehetőségét. Az anyagi világban jó és rossz szimmetriában állnak egymással és az ellentétes pólus tükrében ismernek önmagukra. A földi ember a definíció szerint a Mennyei Atya és az Anyatermészet fia, kettejük között helyezkedik el és az alkotásért viselt felelősséggel alakítja a triádot Szentháromsággá.

Ahogy egyre közelebb kerültök önmagatokban a Kezdethez, úgy kerültök egyre közelebb egymáshoz, felismerve, hogy nem
különbözőek vagytok, hanem teljesek, és hogy a sok teljesből létrejöhet az Egység.
Akkor majd rájöttök, hogy a külső problémákat csak a belső problémák megoldásával lehet meggyógyítani. És gyökeret eresztetek majd abban a tudatban, hogy a világ átalakítását önmagatok
átalakításával kell kezdeni. Mert nincs a világon olyan dolog, amin az ember ne tudna változtatni azzal, hogy ő maga
változik. Úgy kell hinnetek a bennetek lakozó Istenben, ahogy ő hisz gyermekeiben. Ez az igaz vallás: a lényünk legbensőbb magjába vetett hit, nem pedig a dogmák és rituálék gépies ismételgetése,
amelyek az élet lüktetését - halott istenimádattá,
az egyéni szellem dinamikus fejlődését pedig - a szolgai alázat kirakat-vallásosságává degradálja.

Számos tudós és szaktekintély békél meg a gondolattal, hogy a csakrákat az információs energiaörvények
által létrejött mezőkkel, azaz a torziós mezőkkel azonosítsa, ahol a tudatmező úgy definiálható, mint az elsődleges torziós
mező. A valóság első négy szintjét, a megnyilvánult anyag térbeli topoformáihoz kapcsolódó szinteket igyekeznek megfeleltetni az anyag fázisállapotainak. Egyre inkább hajlanak rá, hogy a fizikai vákuumot ne Abszolút ürességnek tekintsék, hanem virtuális részecskék fortyogó levesének. A fénysebesség sem olyan többé a modern fizikusok szemében, mint a prokrusztészi ágy,
amelyen az igazi tudósok elválasztatnak az áltudósoktól, mivel világossá vált, hogy az anyagi fény belsejében szellemi fény rejlik, amelynek sebességét semmi nem indokolja: a kvantummezőben feltárt úgynevezett nem lokális kapcsolatokról, a kvantum-összefonódásról és a kvantumteleportációról beszélünk.


Nem lehet különválasztani a Földet a Kozmosztól, önmagunkat a környezetünktől; az egységes világ részei vagyunk mind.
Ahogyan az Atya, a Szent Szellem és a Fiú sem osztják meg magukat. Mindegyik házukban egységesek. Az embernek Istenben,
Istennek az emberben kell lakoznia.
Létezik egy világ bennünk, ezek a szervek, a sejtek, amelyek új világokat alkotnak. Létezik egy világ, amely mindent
összekapcsol bennünk és körülöttünk, ezek a szellemi és az energiaterek. Létezik egy világ, amelyben élünk, ez egy információs mező és szervezett közeg. Míg a lélek a teremtő és helyreállító szerv, a tudat a szabályozó szerv, amely megszervezi a szervezetünk kölcsönhatását a világ szubsztanciájával, addig
a szellem az energetizált információ.
A sejtek, a szervek, az emberi test a lélek segítségével jönnek létre egyetlen sejtből. Minden egyetlen sejtből keletkezik.
A felébredt lélek jelenti a hidat más terek felé, ahol a tudaton keresztül a gondolat-impulzus által keletkezik és alakul át minden.
Ez hát az egyetemes forgatókönyve önmagunk átalakításának az örök életre."

Figyelem: a könyv az EMBER-KOZMOSZ-ISTEN egységét tanító tankönyv. Megértése nagyban segítődik azáltal, ha az ember már megismerkedett a Szerző Trilógiájával (Mentsd meg magad, Mentsd meg a benned lévő világot, Mentsd meg a körülötted lévő világot)

SZÁLLÍTÁS: 08.14-TŐL