Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


Könyvek

A Hyperborea terv

500 Ft
Nem rendelhető.
A VALÓSÁG METAFIZIKÁJA - részlet a regényből
Az emberi civilizáció szellemi története. Amiről garantáltan nem hallhattál eddig- mert Arkagyij Petrovnak nyílt meg az a közvetlen csatona, amely közzéadja az igaz tudást eredetünkrül. A 3 kötetes regény 1.kötetének 1.fejezetét olvashatjátok magyarul.


"Voltaire mondta: a történelem olyan hazugság, melyet a közmegegyezés szentesít. E hamis történelem tőlünk függ: milyen
álláspontra helyezkedünk a különböző társadalmi kérdésekkel kapcsolatban. Ám ezenkívül van egy másik történelem is,
a szellem története. A szellemi történet más jellegű: ez már nem tőlünk függ, véleményünk nincs rá semmilyen hatással,
mert ez az általunk átélt eseményeknek nem a története, csak a terve, projektje. Milyennek volt eltervezve történelmünk,
s mi lett aztán ebből ténylegesen: a valóságnak ez két, nagyon is különböző szintje.


A Hyperborea Terv pontosan az a szellemi impulzus (ránk kopogás), melynek segítségével a Föld kölcsönhatásba került
a Kozmosz szellemi erőivel. Ezen keresztül kellett kialakulni bennünk, Isten gyermekeiben az egyetemes makrokozmikus
tudatnak. Ám hogy meglássuk a láthatatlant, meg kell értenünk azt, amiről sosem beszéltek nekünk: a Föld szellemi történetét.

A telomereket meg lehet hosszabbítani, amivel az életünket is meghosszabbítjuk. Amikor az ember készen áll majd
a szellemi felemelkedésre, ehhez az elágazáshoz hozzáfonnak még tíz kromoszómát. Aki megszerzi ezt a tíz új kromoszó-
mát, maga is olyanná válik, mint a Teremtő.


Isten gyermekei nem rabok: Vele együtt a világ teremtői. Nem robotolnak, hanem szolgálatot teljesítenek, s ezzel az isteni törekvések alapját képezik. Az átalakulás során a jobb agyféltekéből a középagyon keresztül jutnak át a feszültségimpulzusok, s a fejlődési lehetőségek fázisát az Átváltozás folyamata váltja fel.
A mi gondolkodásunk, még szellemekként is, mindig is torz volt. Ezért választott minket fiainak Mennyei Atyánk,
hogy tökéletesítse. S jó előre megmondta: Ti is istenek vagytok (Dávid hatodik zsoltára).
Mi meg mit kiabálunk válaszul? ?Nem, nem, nem vagyunk mi istenek, mi halandók vagyunk?. Vagyis mi magunk nyilvá-
nítjuk magunkat halandóvá.
Mi, hát Isten rabszolgatartó lenne? Persze az is igaz, míg meg nem engedjük Istennek, hogy rajtunk keresztül cselekedjék, addig sosem lesz belőlünk Istenember. Mert az ember Isten folytatása, az Ő megnyilvánulása a világ fizikai valóságában, ahol kiteljesülhet TEREMTŐ lényege.Európa korszerű genetikai térképe azt mutatja, hogy a népesség több mint fele az északi szlávok genetikai csoportjába
tartozik. Az északi szlávok az árják utódai; azoké, akik a régmúlt időkben benépesítették e területeket, miután kétfelé választották a Földet: a fény birodalmára és a sötétség birodalmára.Lényegében ők voltak az első deszantosok, akik különböző bolygókról kerültek a Földre. Ezzel kezdődött a szüntelen háborúskodások kora, a pogányság, a sokistenhit korszaka.Hiszen az első árják nem voltak pogányok. Egyetlen Istenben hittek."

48 old. fűzött -kedvcsináló, hiszen fordítás alatt van a nagyregény.
Folytatása lesz a Védikus kereszténység.


De érdemes már most belemélyedni, nagyon-nagyon érdekes.