Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):
Blog

Mi okozhat földrengést


A földrengés előjelei, előrejelzése és eszköz a megelőzésre

Kicsoda a Föld? Értelemmel, intelligenciával rendelkező, gondolkodó teremtmény. A Föld Isten része, Isten tervét az örökkévaló fejlődésre- megvalósítja, s ehhez kell az ember. A Föld nem semmisíti meg az embert, de, amit az ember elrontott, azt korrigálja, s amit pl. az emberi genommal, ökológiával művelt az emberiség, amilyen viszonyrendszere van a Föld és az emberek felé, nos, ezeket a Föld korrigálja. Korrigál más hibás döntésünket is, mindent, ami torzítást hozott és hoz az isteni tervbe. Kiigazít, helyreállít.

A Föld képes az idővonalakba belenyúlni. A Föld olyannyira értelmes, hogy mindent megengedett, türelmes volt az emberiség kizsákmányolási folyamatával, de amikor nem lehet tovább eltűrni- cselekszik.

A török földrengés kb. 50 atombomba erejű volt- a Föld korrigál- idővonalba képes belenyúlni, beleavatkozni, és, ahogy a Feltámasztás könyvben olvashatjuk: "nagy erejű földrengések az ember genetikai szerkezetében változást indukálnak, mert az ember az egész térre reagál."

A Földanyában bízni kell, soha sem hagyja el az embert, de az embernek fejlődnie kell, és a Föld az örök élet lakhelye, az örökkévaló fejlődés mozgatórugója.


Mit mond Arkagyij Petrov? Az emberiség a materialista tudomány befolyása alatt elkezdte elveszíteni a földi események
szellemi korrekciójának lehetőségét. A Vénusz szefirája - avagy a harmónia elérése


És milyen eszköze van a Földnek a földrengések megvalósításra?

A nooszférára az értelemmel rendelkező ember és a Földön megtestesült értelemmel szellemek tudnak hatni. Amit a fizikai valóságban látunk, az csak töredéke annak, amit más, értelemmel rendelkező szellemek is belaknak a Földünkön. A nooszférára bármely értelemmel bíró szellem hatni tud. Minél sűrűbb az anyag, annak a szelleme annál jobban kihat a nooszférára. Mert az érző teremtmények érzelmei, érzései , vágyai oly magas szinten vannak energiával feltöltve, hogy ez jelentős hatást gyakorol a nooszférára.

A sűrű anyag, amely valójában besűrűsödött finom anyag, koncentrálja ezt az energiát a finom síkokról, és nagyon kapcsolódik a finom struktúrákkal. Pl, minden atomban hatalmas finomszintű energia van elraktározva. Így, a fizikai testtel rendelkező emberek, azaz szellemek megtestesülve, hatalmas erővel és kihatással bírnak a nooszférára.
És a finommateriális civilizációk összességére.

De! a finommateriális civilizációk szintén rendelkeznek egy bizonyos hatalommal, főleg, amikor összegyűlnek, és egy bizonyos feladatot akarnak megoldani. Éppen a finomanyagiszintű civilizációktól függenek a természeti jelenségek. Amennyiben a fizikai testben élők és a finomszintű teremtmények fejlődése nem harmonikus, nem egy irányba halad, akkor ez különböző természeti csapásokat vált ki, más-más geológiai, energetikai, bioszférikus kataklizmákat okoz. A természeti kataklizmák egyik fő oka, a földkéregben hasításokat okozott egykorú nagy háború a régmúltban, többezer évre visszavetítve, és ezek úszkálnak, mozognak. Eme földkéreg mozgás alapja még messze van a föld magjától, de már ott lent is forróság van, sűrű anyaggal, amely úszkál, felúszik ás ingadozik a kontinensek alá.

Ami a földkéregben és a föld magjában zajlik, azt a plazmikus civilizációk irányítják ilyen vagy olyan mozgásokkal a földkéregben, pl ásványokat, hegyeket emelnek. ÁM! ami a világon zajlik évek óta, Törökországban és mindenütt, az egyenes következménye annak, ami az alacsony rezgésszinthez vezetett el a Földön az emberi agresszív szikrák szétszórása miatt. Az agresszió, a félelem és a reménytelenség az egész Földet körbehálózta. Amit most láttunk, annak előjelei másfél évvel ezelőtt elkezdődtek az alacsony rezgések megjelenésével.

Erre válaszul a finommateriális civilizációk léptek, ők felelnek a természet harmonikus rendjéért, és mivel a föld kérge szinte már beleremegett a diszharmóniába, a bűnbe, a félelembe, ahhoz, hogy ettől megszabaduljon, a földkéreg mozgásba kezdett. Vulkánok, cunamik eme negatív energia kilövellése miatt lesznek, megtisztulás kezdődik a nooszférában. Idővonalak átrendeződése, korrekciós folyamatok indulnak el.

A rengés előtti villámszerű fényjelenségek geomágneses és geoelektromos impulzusok, amely sötétedéskori földrengéseknél látszik, és ezt a földgolyón korábban máshol is megfigyelték egyidőben ezzel. A földkéreg atomjainak elektromos kisülése ez. Töltése.

"Már egy nappal a végzetes órát megelőzően a földkéreg feszültsége megváltoztatja a légköri elektromos mező egészének a feszültségét. A tudományos adatok szerint ennek a földfelszín felett mért átlagos erőssége 120-150 V, ami a készülődő földrengés központjában kitörése előtt ezerszeresére nő." további részletek: ld a videóban

Grigorij Grabovoj a földrengésekről, azok előrejelzéseiről, és a rengés előtti háttérsugárzásról- feliratozva: tények, bizonyítékok:

A földrengés előjelei, előrejelzése és eszköz a megelőzésre, bizonyítékok


Eszköz a földrengés előrejelzésére:

A földrengés előrejelzésére szolgáló találmány


Megoldás: tudatfejlesztés , irányítói előrejelzés fejlesztése + ima, meditáció az elemek, őselemek harmonizációjára + felelősségvállalás nemcsak magunkért hanem a közösségünkért, mert nem véletlen, hogy a megtestesülésünk ezekben az időkben pont itt történt.

A lehetséges veszélyhelyzeteket lehet csökkenteni, az emberek ha a bensőjükkel, felsőbb énjükkel kapcsolatban vannak, venni fogják ösztöneik, megérzéseik által a jelet- hová menjenek, hol legyenek.
Emeljük fényünket, rezgéseinket, mélyítsük tudásunkat, haladjunk a megismerés felé, Lelkünk felé! Isten velünk, bennünk, velünk együtt alkotja a valóságunkat!