Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):
Blog

Kvantumvilág


Az urán a legkisebb részecskék kvantumvilága. És szemcsés. Itt fölvehetjük egy marék homokként a jövendő eseményeit, és szép sorban, részecskéről részecskére, homokszemről homokszemre összerakhatjuk a jövendő tárgy vagy esemény formáját és szerkezetét. Ez az az eset, amikor a jövő a múltból nő ki. S akkor Isten azt mondja: Ha ti testem részecskéi vagytok, akkor ti ? Én vagyok.

?Ha ti én vagyok?, akkor mi Isten fiai vagyunk. De minek Istennek fiak? Hogy kapcsolatai legyenek! Szeret segíteni nekünk, hogy felépítsük magunkat kvantumról kvantumra, atomról atomra.

A fény már elektromágneses állapot. A fénysebesség és az életsebesség aránya határozza meg létünk valóságát.
Az atom, az anyag elsődleges szerkezete, pozitív töltésű magból áll (protonok és neutronok), melyet elektronfelhő vesz körül. A kettős, hullám- és részecsketermészetű elektronok homokszemekként jelennek meg a mag körül. Az atom valójában 99,9%-ban tiszta űr. Ha az atom összes részét (protont, neutront meg elektront) a lehető legkisebbre préseljük össze, létrejön a szingularitás, az anyag legsűrűbb állapota.

Az ember is kerülhet ilyen szinguláris állapotba. De ez az emberi szervezet fő alkotóelemének, a szellemi anyagnak a szingularitása. Így suhanhat fényfeletti sebességgel a kozmoszt átszövő különleges kommunikációs csatornákban. Például a neutrínó: akkor és úgy jelenik meg, ahogy épp kedve tartja. Mintegy hatvanmilliárd neutrínó részecske halad át rajtunk minden másodpercben. De zavar ez bárkit is?

Az energia egyik mértékegysége az ?ultimaton?: az elektron energiájának egy százada. Az elektron, mint a marxizmus-leninizmus klasszikusa, Lenin mondta, s helyesen: ?mélységében ugyanolyan kimeríthetetlen, mint az atom?. Az ultimaton a fizikai energetika legkisebb mértékegysége. Az elektron dimenziójának következő szakasza már tömeg nélküli. Ez a Paradicsom energiája, amely neutrínók formájában benne van a világegyetem minden tárgyában.


Az elektron fizikai energiája tömegben fejeződik ki, a nem fizikai pedig felhőpotenciál formájában: éterként. Az elektron és a környező felhő közti határ a végső. Fizikai erővel nem győzhető le, csak lelkivel. Ez a Paradicsomba vezető út utolsó lépése. Az utolsó lépés a Paradicsomot érinti, az első a Földet. S csak a szellem segítségével juthatunk az út végére.