Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):
Blog

Kvantumimmunitás 2


A Kvantumgenetikai Intézet közleménye amíg még nem késő

prof.Garjajev elhallgatott információja - magyar videóAmíg nem késő- prof.Garjajev közzététele 2020.júl. orosz videó, melynek szövegét lésd alább magyarul


Közzétette: A Kvantumgenetikai Intézet közleménye amíg még nem késő


AMÍG NEM KÉSŐ Próbáljunk meg valamit másképp csinálni a koronavírussal.

a videó képanyaga sokban segíti a megértést


Olyan egyedülálló kísérleti eredményeket kaptunk, melyek valószínűleg összefüggenek a Covid-járvánnyal.
Láttuk és rögzítettük, hogy valódi gének elveszthetik anyagi mivoltukat, és nem anyagi elektromágneses mezők alkotóelemeivé válhatnak. Majd újra megjelenhetnek anyagként, mint ahogy azt az elemi részecskék (fotonok, elektronok stb.) területén a kvantumfizika már bizonyította. De mi köze ennek a koronavírus-járványhoz?
Elemi részecskék összességeként a koronavírus génjei is, feltételezem, átmehetnek elektromágneses tér állapotba.

Így az anyagi gén ideiglenesen eltűnik.

Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között génjeink, és a bennünket megfertőző vírusok génjei is, így kvantumszerűen ingadozhatnak, néha eltűnnek, majd újból megjelennek. Ha ez igaz, akkor most magyarázatot kaphatunk a Covid-19 koronavírus gének szokatlan és veszélyes viselkedésére. A Covid-19 már több százezer embert megfertőzött, közülük sokan meghaltak. Ilyen szempontból nézve, mi a szokatlan és veszélyes az új koronavírus viselkedésében? Ha emberen tesztelik, adhat pozitív vagy negatív eredményt is: megjelenik, eltűnik. Ez növeli a fertőzés terjedésének veszélyét, mert félrevezeti az orvosokat: az ilyen "alvó" és láthatatlan vírussal kezeljük az embereket? Vagy ne kezeljük?
Pánikot is okoz: mindenki gyanús már, az emberek kezdenek félni egymástól. Ugyanez vonatkozik a tünetmentes hordozókra is, amikor a vírus megfertőzte az embert, de ő még nem tud róla. Ha ezzel tisztában vagyunk, és nem csukjuk be szemünket, akkor legalább ismerjük már a veszélyt, értjük fizikai és genetikai mechanizmusait, s így talán elkerülhetjük a következményeit. Ha fejünket homokba dugjuk, a következmények pusztítóbbak lesznek.

A Covid kapcsán kialakult helyzet másik félelmetes vonása bennünk rejlik. Az öröklés- és vírustudósok meglehetősen félreismerik genetikai kódunkat, hiába kaptak két Nobel-díjat is, 1962-ben és 1968-ban, e területen végzett munkájukért. Hosszú évekig abban a hitben ringattak bennünket, hogy szinte mindent tudunk a DNS-ről és a genetikai kódról. De ez korántsem igaz. Kevéssé ismerjük mind a saját, mind pedig a vírus örökítő állományát, s ez különösen súlyos veszélyt jelent most, amikor az orvostudomány szinte tehetetlen a koronavírussal szemben.

Semmi értékelhetőt nem kínál azon kívül, hogy hordjunk maszkot és szigeteljük el egymástól az embereket. Oltást a Covid ellen a mutációk miatt nem lehet kifejleszteni: a vírus szüntelenül és gyorsan változtatja alkotórészeit. Ugyanez a helyzet az AIDS-zel is, már 30 éve hiába kísérleteznek a HIV elleni oltóanyaggal. A koronavírussal a helyzet még rosszabb, még gyorsabban mutálódik. A hagyományos genetikai és virológiai szemlélettel csak tovább toporgunk egy helyben, bármilyen hatalmas összegeket pazaroljunk is. Alapvetően új genetikai és virológiai megközelítésre van szükség. Elsősorban nyelvi hullámgenetikára, amelyet 1984 óta fejlesztünk, bár a hivatalos tudomány minden lehetséges eszközzel gátolja munkánkat.

Mit kínálhat a nyelvi hullámgenetika a koronavírus elleni küzdelemben? Az első és legfontosabb: a genetikai kód régi modelljének felülvizsgálatát és helyesbítését. A modell stratégiailag téves, következésképpen egészében véve elhibázott. Mi a hibája, s a kijavítása hogyan segítheti a koronavírus elleni harcot?
Abban téved, hogy figyelmen kívül hagyja a genetikai kód nyelvi (szöveges) részét, tagadja a gének (saját szintjén értelmezett) értelmes voltát, hogy a gének egy szöveg részei, beleértve összes alkotóelemét: szavak, szógyökök, előtagok, morfémák, fonémák, írásjelek, ragozások, igeidők, a genetikai szövegek jelentésének valószínűségi szempontjai stb. A másik, amit a hivatalos biológia (kisebb mértékben) szintén figyelmen kívül hagy, a genetikai információk kódolásának kvantumszintje, a fehérjegének működésének vizsgálata anyag- és hullámszinten egyaránt. A kettő nem kizárja, hanem kiegészíti egymást. Ezeket az eredményeket figyelmen kívül hagyják, az e területen dolgozó kutatókat megfélemlítik, s mindez már tényleges egyetemes genetikai katasztrófához sodort minket. A géntechnológiával módosított élelmiszerekről van szó. De ez egy másik tárgy, melyről szintén hosszasabban értekezhetnénk.

Hogyan nyilvánul meg mindez a koronavírussal foglalkozó génsebészek munkájában? Vegyünk egy egyszerű példát. Az "öröm" szó, mely egyfajta génnek tekinthető, egy betű kicserélésével teljesen új értelmet kap: üröm. Másik szó, másik gén. Vagy a "kód" szó utolsó betűjét kicserélve kór-t kapunk. Még az is gyökeresen megváltoztathatja egy szöveg értelmét, ha áthelyezzük benne a vesszőket.

Ez csinált a közömbös koronavírusból kórokozó Covid-19-et. Mesterségesen rövid génszakaszokat (szövegdarabokat) illesztettek a vírus (RNS-ből álló) génkészletébe. Az eredeti koronavírus RNS-ének (és tesztjének) értelme eltorzult, így kaptuk azt, amit: egy vírusfegyvert. Amit képtelenek vagyunk irányítani, mert nem ismerjük a gének, többek közt a vírusgének nyelvét.

Mi most a teendőnk? Meg kell tanulni a gének nyelvét.
Öt cikket is írtam már erről. Csakhogy nem sokan olvassák, mert megváltoztatja a genetikai kód régi modelljét. S bár a régi modell hamis, de már hozzászoktak.
Alapvetően új dolgot megtanulni mindig nehezen megy. A Covid-19 RNS-génkészletének szövegét vissza kell állítani eredeti formájára. Persze ezt nem tehetjük meg egyenként az összes koronavírussal, hiszen miriádnyit hordoznak belőlük a betegek.
Ráadásul, mint föntebb említettem, néha kvantum-, azaz nem anyagi állapotban is lehetnek, s gyakorlatilag beépülhetnek az emberi kromoszómákba is. Ehhez természetesen előbb anyagi alakot kell ölteniük, és át kell íródniuk RNS-ből DNS-re az emberi sejtben is megtalálható fordított átíró (reverz transzkriptáz) enzim segítségével. Egy meglehetősen bonyolult anyagcsere-folyamaton keresztül így a koronavírus egy másfajta, retrovírus-szerű vírussá alakulhat, ami megmenthet minket az azonnali járványtól.

Viszont a genetikai kód elméletét hiányosan ismerő génsebészek itt újabb bűncselekményt követhetnek el az emberiség ellen, mint ahogy azt megtettek már a Covid-19 vírusfegyver kifejlesztésével is. Tegyük fel, sikerül laboratóriumi úton helyreállítani a Covid-19 eredeti, veszélytelen állapotát. De hogyan érjük el, hogy kint, az életben is kiszorítsa a kórokozó törzset? Ezt még nem tudjuk. Írjuk fölül kvantumos megoldással az összes koronavírust a viszonylag közömbös, eredeti állapotba hozott vírussal? Tegyük fel, megint csak, hogy ez is sikerül. De meghozza vajon a kívánt eredményt? Ezt sem tudjuk.

A helyzet meglehetősen komor. Az egyetlen kiút az, ha világszerte azonnal nyelvi hullámgenetikai kutatásokba kezdünk. Bizonyos elméleti és gyakorlati alapokat már lefektettünk. Leglényegesebb pontja az, hogy már képesek vagyunk kezelni a gének kvantummásolatait is. Ez a jövőben lehetővé teszi, hogy kikapcsoljuk a Covid-19 és más kórokozó vírusok RNS-ét, legyenek akár RNS-, akár DNS-tartalmú vírusok.

Hozzáteszem, kórokozó baktériumokkal kaptunk már pozitív eredményt: sikerült pusztító változtatásokat bevinnünk örökítő állományukba. Rögzítettük a károsítás spintronikus színképét, s a színkép sugárzása gátolja a kórokozó baktériumok fejlődését. Valójában sikerült kvantumvakcinát kifejleszteni az adott baktériumok ellen. Van értelme a Covid-19 koronavírussal is folytatni a munkát.

Garjajev P. P. akadémikus,
az Orosz Természettudományi Akadémia, az Orosz Orvostechnikai Tudományos Akadémia,
valamint az Ember- és Természetvédelmi Nemzetközi Tudományos Akadémia tagja