Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):
Blog

Külső sötétség vs belső fény


Újrakezdték. A riogatás, kitől, mégis honnan? Milyen erőmező ez?
Amikor a külső sötétség növekszik, csakis a belülről jövő fénnyel lehet ezt megtörni.
Azzal a fénnyel, amely a Lelkünkből jön- ez Istentől ered. E nélkül a fény nélkül a tudatunk is sötétségbe merül. A tudatnak az az első feladata, hogy megtanuljon újra BÍZNI A LÉLEKBEN. Ez az önmagunk, a középpontunk felé érzett bizalom.

Ez azt jelenti, hogy megtanulunk hallgatni a szívünkre, és úgy cselekedni az életben, ahogy a szívünk diktálja.
Minden ember Lelke már régóta várja a tudatot. Hogy hazatérjen. Mert amikor a tudat az anyagi tér vonzásába került, a leglassabb rezgésszintre vitte a Szellem, hiszen a test koncentrált, sűrű Szellem, s eme testben alvó állapotban van a tudat. Delta hullám= az agy leglassabb agyhulláma, a mélyalvás. Így is értelmezheted.

Emlékezz! Honnan jöttél?
A Lélek arra vágyik, hogy a tudat végre felismerje: Lélek vagyok, akinek van teste.
A Lélek közepe, a lényeg lényege Mennyi Atyánk maga. Ha Lelkünkre találunk, Istenre találunk. S amikor levedlenek álarcaink, a tisztasághoz jutunk.

Napjainkban önvédelem a LÉLEK megtalálása. Ez az egyetlen kiút.
Hírszolgálati irodák negatív hírei, torz filmek, a pánikkeltés áradatának lélekpusztító és szellemromboló hatását kell ellensúlyozni minden nap. Ahogy a testi piszoktól - fürdés, zuhanyozás által - minden nap megtisztítjuk magunkat, ugyanúgy Lelkünket és tudatunkat is meg kell szabadítani a napi mocsoktól. A rezgésszintünket emelni, emelni kell!
Ahhoz, hogy a LÉLEK KRISTÁLYTISZTA állapotáig eljussunk, folyamatos, tudatos munka szükséges. S eme Lélek állapot máris gyógyító, védő közeg. Benned, körülötted, sugárban, szférát alkotva.

Kérés a Földlakók felé- címszavakban:
Megmérettetés, átjáró, kvantumátmenet.
Amit magunk körül látunk, az eredendő, tiszta, torzítatlan gondolkodástól való eltévelyedés okozata.
Szívhez való visszatérés.
Együttérzés,
ŐSZINTESÉG, Felelősségvállalás.
ÖNNEVELÉS.

Természet, fák, szakrális helyek,
digitális világ minimális használata,
tudatosan a lehetőségek, az egészség , az öröm megtalálása,
NAPI szellemi munka (koncentráció, összpontosítás, TUDATOS TEREMTÉS), gyakorlókörök, klubok létrehozása, találkozás, beszélgetés, ÉPÍTŐ munkafázis.
Cselekvési tervek, azaz a SZELLEM aktiválása, ébresztő a káoszból a teremtői közösségek kiépítése.
Öngyógyítási technikák ALKALMAZÁSA.
Fiatalok, gyerekek őseink tudására való ránevelése.
HIGGY! Szerezz IGAZ TUDÁSt.
A múlt megismerése- az ember eredendően ISTENI EREDETŰ.
Erre való ráébredés és ennek megélése: Krisztus-Tudat
Egy ország lakóinak egyéni lelkiállapotától nagyban függ az egész nemzet sorsa.

Ami kint, az bent.
Ami benned, az körülötted.
Milyen a te napi gondolatod? Ezzel építed világodat- belül, s kívül.
Isten bennünk, s mi Istenben.
Mutass PÉLDÁT! KÖVETNI FOGNAK.
Tízek, Százak, Ezrek, Milliók.