Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):
Blog

Kollektív Tudat


"A kollektív tudat - ez az összes ember egyesített tudata. Később látjuk majd, hogy a kollektív tudathoz hozzá kell kapcsolni más lények, például az állatok tudatát is, összességében minden létezőnek a tudatát. A kollektív tudatban szilárd elképzelések léteznek. Ezek az elképzelések szilárdak, mivel egyfajta átlagnak számítanak, azaz annak, amit az emberek összességének átlagosítása eredményeként kaphatunk.

Vagyis a különböző dolgokról alkotott kollektív elképzelést az emberek úgy észlelik, mint objektív valóság.
Pontosan ezeknek az eredményező elképzeléseknek a stabilitása hozza létre az illúziót, bár ez egyszerűen a nagy számú objektumok átlagolásának eredménye, az adott esetben ez az emberek tudatában létező elképzelése átlagolásának eredménye." Dr. Grigorij Grabovoj

Az ÚJ KOLLEKTÍV TUDAT PROGRAM nem meditálgatások sorozata lesz, nem álmodozgatások végtelen sora, hanem KONKRÉT IRÁNYÍTÁS , TUDATI MUNKA. A valóságnak egy ÚJ RÉSZLETÉT KRISTÁLYOSÍTJUK KI.
ÚJ KOLLEKTÍV TUDAT: Az új azért új, mert ebben az általunk tudatosított kollektív tudatban a FÉNY , a jóság, az erkölcs , a Krisztus-tudat, a szeretet és az örök igazságok lesznek a mérvadóak. Valójában a mostanit újítjuk, fényesítjük, sűrítjük, koncentráljuk minden ember egyéni fénylő gondolati jelével, s ezáltal a következmény, a realitás , a fizikai már új és szebb, EMBERI jövő.

Végre evolúciós pályára állnánk, és nem a torzított, Istentől eltávolodott értékek mennének már. Lélek-hangja, szív-hangja. SZabad ember. Nem meditálgatunk róla, erről szó sincs, sűrítsünk, összeadjuk gondolati fénylő jeleinket. IRÁNYÍTÁSRÓL van szó, nagybetűkkel. A fizikai valóság a KOLLEKTÍV TUDAT projekciója.

"Ily módon, ha a kollektív tudatba beépítünk egy új tételt, legyen ez az, pl. az, hogy a megsemmisítés lehetetlen, a fiatalodás valóság, vagy az, hogy az életnek öröknek kell lennie, úgy pontosan akkor ez fog megvalósulni.
Mivel, amikor ez az elképzelés válik normává, azaz a kollektív tudat részévé, akkor ez a tétel, mint a kollektív tudat része megszilárdul, és kezdik el objektív valóságként érzékelni." G.Grabovoj

Az információs egyetemes összekapcsolódás révén mindenki kapcsolódik mindenkihez. Ez alaptv.
A Tudat képes az egész valóságra hatni, s ha tudatunk egy elemét megváltoztatjuk, úgy az kihat a teljes valóságra.
Mindenki gondolkozik. A gondolat egy fénylő jel, (milliárdnyi fénykvantumot szórunk szét állandóan), a fény hordozza az információt. Minden gondolatunk létrejöttének pillanatában kölcsönhatásba lép az összes valóságelemmel, amelynek eredményeként valamilyen változás jön létre ezen objektumokban,
ami pedig irányítást jelent (hatás).
A normalizáló biojel az ember gondolkodása során keletkezik. Ez a folyamat G.Grabovoj koncentrációs módszerei által kerül kisugárzásra.

A folyamat részletesen 2 szabadalmában van leírva.
1. Az információ átadás rendszere szabadalomban közzétette, hogy a gondolatok átalakításának rendszere fénylő kisugárzásban lelhető fel, ahol cél: irányítói normalizálás a világra. A kölcsönhatás lehet esemény-normalizálás vagy egészség-helyreállítás is. Eme ?gyenge? gondolati jel ?csak azért hívjuk gyengének, mert szabad szemmel nem látható-ám mégis egy optikai jel, -létrehozza az információ olyan koncentrációját, amely áthatol a nem harmonikus eseményeken.

2. A katasztrófák elhárításának módszerei és eszköz ezek megvalósulása érdekében ? ez a 2. szabadalom Az operátor, a küldő, a gondolkodó, biojelet küld szét, amelyben önmaga és mások megmentésének teremtését kapja vissza. Továbbá: a generált biojelek a normalizálást a feltételezett katasztrófák zónájában viszik végbe.
A saját tudatunkat használjuk a gondolkozás során keltett biojelekkel, amelyeket egy időben koncentráljuk, irányítjuk egy meghatározott cél érdekében, önmagunk és mások megmentésének teremtéséért, s mindezt visszakapjuk.
Képesek vagyunk úgy besűríteni az egyének fénylő gondolati jeleit, hogy eme fényhullámok összeálljanak, és fizikai realitásként megvalósuljanak.
Ne féljetek, hanem teremtsetek, alkossatok új világot, gondolataitokkal, tudatotokkal, szívetekkel/Lelketekkel!


"A kollektív tudat, a kollektív lélek és ezek egyesülése az átjáró csatornát hozzák létre, a régiek ezt hívták Bardo csatornának, amely a Szent Szellem csatornájával egyezik meg. A tudat és a lélek impulzusai a találkozásaikkor egymást tologatják, noszogatják a megvilágosodás munkálataira.

A megvilágosodás állapotának elérésekor a tudat 6 szintje átfordul a lélek kilenc szintjébe, azaz elérik a többdimenziós élet teljességét. Legfelül van a tizedik tér- egy terület, ahol az Örökkévalóság és a Végtelenség pontjai tükröződnek vissza. S elérve ezt a csúcsot, jogot kapunk a földi és a Mindenség terveinek megváltoztatására és korrigálására. " A.Petrov