Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):
Blog

Hogyan állítsuk meg a jövőben kialakuló hétköznapi vírusok mutáns változatait?


Tisztelt Oktatók, Engedélyesek, Megbízottak, Terjesztők, és Grigorij Grabovoj Tanításának minden Követője!


Az utóbbi hetekben kiemelkedően fontossá vált, hogy minél szélesebb körben megismerjék a https://med.grabovoi.tech honlapot, ahol bárki számára elérhető a PRK 1U három üzemmódban működtethető, személyre szabott egészségügyi profilra hangolt, örök életre irányuló koncentráció-fejlesztő eszköz. Több készülék is rendelkezésre áll online, nonstop üzemben, bármilyen időtartamra.

Különösen fontos, hogy a hír eljusson a COVID-19 koronavírus elleni harcra átállított egészségügyi intézményekben dolgozó orvosokhoz, valamint a vírus elleni védelemmel foglalkozó tudományos kutató intézetek dolgozóihoz.
Az először Kínában észlelt 2019 nCoV (SARS CoV 2) koronavírussal való megfertőződés ellen védelmet nyújtó funkcióval, és az ezen koronavírus okozta betegségből való gyógyulást nyújtó funkcióval rendelkező koncentráció-fejlesztő eszköz segítségével meg kell védenünk bolygónk lakosságát a vírus mutációival szemben.

Grigorij Grabovoj már közzétette irányító előrejelzését a vírusmutációk elleni védelem fontosságáról Földünk minden területén, az összes földrészen.


Grigorij Grabovoj irányító előrejelzése 2002. áprilisában jelent meg a Fejlődési lehetőség, kilátások (Variánt razvítyija, Prognoz. című folyóirat 4. (5.) száma nyomtatott kiadásának 3. oldalán, ahol arról közölt adatokat, milyen intézkedésekkel vehetjük fel a harcot a vírusmutációk ellen, az emberek védelme érdekében. A Fejlődési lehetőség, kilátások c. lap bejegyzett folyóirat, regisztrációs száma az Orosz Föderáció Sajtó-, Műsorszóró és Tömegtájékoztatási Minisztériumában PI No.77 11028 (2001. október 31.). A folyóirat megtalálható a könyvtárakban, valamint a https://vuprognoz2002.wordpress.com honlapon.

Grigorij Grabovojnak a világ országai szerinti bontásban készült irányító előrejelzésében a következők olvashatók:

"ki kell emelnie Eurázsiát. Az eurázsiai országoknak, amennyire csak lehetséges, további megállapodásokat kell kötniük e súlyos kérdéseket felvető tömegpusztító eszközfajta elterjedésének megakadályozásáról? Ennek számos oka van, az egyik az ózonréteg koncentrációjának megváltozása, ami növeli a mutációk esélyét a fegyverként használt fertőző ágensek génkészletében. Egyáltalán nem kizárható tehát egy olyan forgatókönyv, hogy egy adott országból elindított fertőzés, járvány kórokozója (baktériuma vagy vírusa) mutálódik, s visszacsapó járványt vált ki pont ugyanott, a kiindulási, például kínai, területen. Ezért kell kiemelt figyelemmel vigyáznunk rá, hogy még területi szinten se indulhassanak bakteriológiai háborúk.

Hasonlóképpen, a vegyi anyag okozta, helyi szintű sérülések genetikai mutációkat okozhatnak, ami később érezhetően meggyengíti az eurázsiai lakosság génállományát.
Nem szabad megengednünk hétköznapi kórokozók veszélyes mutánsainak létrejöttét.

És már májusban hozzá kellene fogni a megelőzéshez. Addigra már Kínából is érkezhet javaslat Oroszország felé, hogy induljanak ilyen irányú tárgyalások. S hogy miért Kínából, az nyilvánvaló? Ezért óriási jelentősége van egy másik szempontnak is: mennyire nyugodt helyzet uralkodik a földrész egészén.

Pont ezért kiemelkedően fontos, hogy kifejezetten ilyen jellegű megállapodások szülessenek földrészen belüli szinten. A tárgyalásokat mihamarább meg kell kezdeni, s célszerű, ha Oroszország kiemelten támogatja e kezdeményezéseket. A biológiai (bakteriológiai, virológiai) fegyverek lopakodó elterjedése ellen az államok közti függőleges kapcsolatrendszerek lehetőségei már nem elegendők: használnunk kell a vízszintes kapcsolatokat is, amikor nem csupán szövetségi hatóságokon keresztül folyik az egyeztetés, de erősödnek a régiók közti kapcsolatok is. Például egy határ menti terület kormányzója is ugyanolyan hatékonyan képviselheti Oroszország érdekeit, ha felveszi a kapcsolatot megint csak például a határos kínai stb. állam szomszédos területének vezetőivel.

A COVID 19 koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos jelenlegi események megerősítették az irányító előrejelzést, miszerint meg kell védeni az országokat a kínai vírus mutációitól. Ami az előrejelzés Pont ezért kiemelkedően fontos, hogy kifejezetten ilyen jellegű megállapodások szülessenek földrészen belüli szinten. A tárgyalásokat mihamarább meg kell kezdeni, s célszerű, ha Oroszország kiemelten támogatja e kezdeményezéseket. szakaszát illeti, azt megerősíti Oroszországnak az ENSZ-hez intézett javaslata: egyesítsük erőinket a Kínában felfedezett koronavírus terjedése elleni küzdelemben.

A vírus terjedésének megállítása mellett most hasonlóan fontos, hogy időben megóvjuk az embereket azoktól a vírusoktól is, amelyeket az újságokban "mutánsan átalakult vírusoknak" neveznek. Szintén elengedhetetlen, mint azt az irányító előrejelzés is említi, a génállomány védelme.
Előrejelzése szellemében munkálkodva, korábban szabadalmaztatott találmányaira, fizikai és matematikai számításokra, valamint az irányító tisztánlátás és előrejelzés területén szerzett személyes képességeire alapozva, 2002 májusa óta Grigorij Grabovoj kifejlesztett egy olyan eszközt, mely megvédhet bennünket a vírusmutációkkal szemben, s biztosítja génállományunk védelmét is. Az így létrehozott PRK 1U eszköz rendelkezik elektromágneses összeférhetőségre és biztonságra vonatkozó állami tanúsítvánnyal, jogosult a CE-jelölés használatára, azaz kompatibilis az orvosi berendezésekkel, és folyamatban van orvosi eszközként való bejegyzése is. A készülék feladatkörébe tartozik a vírusok elleni védelem, még gyorsan mutálódó vírusok esetében is, ugyanis a berendezésben található mesterséges intelligencia elemei, melyeket a találmány szabadalma is felsorol, a vírusok bármilyen mutációja mellett is képesek normalizálni.

Több száz jegyzőkönyv tanúsítja már, hogy a készülék hatékonyan alkalmazható a COVID 19 elleni küzdelemben.
Gyorsan és közösen kell cselekednünk!
A koronavírus terjedésének megakadályozására és a koronavírus-fertőzés következményeinek minimalizálására irányuló erőfeszítésekből több módon is kivehetjük részünket. A lehetőségek a következők:
1. A lakóhelye közelében található orvosi intézmények hivatalos honlapjain, a vírusellenes kutatóintézetek honlapjain, vagy barátain keresztül felajánlhatja, hogy a https://med.grabovoi.tech honlap segítségével ingyenes munkát végez a PRK 1U három üzemmódú, személyre szabott egészségügyi profilra hangolt eszközzel.

2. Felajánlhatja a koronavírus-fertőzés diagnosztizálására, megelőzésére és kezelésére szolgáló orvosi intézményeknek, hogy PRK 1U három üzemmódú fizikai eszközöket helyez a területükre: a folyamatosan működő eszközök 1000 méter sugarú hatókörben nyújtanak hatékony védelmet a 2019 nCoV koronavírus és más veszélyes vírusok ellen.

Ha az internetes felületen közvetített/távolról használható fiók képeit alkalmazza, a hatókör 25 méter azon az oldalon, ahonnan a kép látható. Fiók használata esetén a vírusok semlegesítéséhez elegendő, ha a távoli eszköz működését közvetítő képernyőt a laboratóriumban a vírus vagy vírusminta feltételezhető helyére irányítja.

Az egyes országok speciális laboratóriumaiban sürgős, soron kívüli eljárással bejegyeztethetik a PRK 1U e funkcióját, ehhez a laboratórium meglévő vírusmintáit lehet használni; majd az adott ország törvényei szerint, sürgős eljárással ajánlhatják az eszközt a vírusok elleni védelemre és a vírusok által okozott betegségek gyógyítására.

A labortesztek eredményei alapján be lehet adni a kérelmet, hogy az illető országban sürgős eljárásban kiállítsák a PRK 1U orvosi berendezésként való alkalmasságát igazoló tanúsítványt, utána pedig tervszerűen szállíthatják az egészségügyi intézményekbe a PRK 1U-t. A laboratóriummal kapcsolatba léphet önállóan, vagy pedig a GRIGORI GRABOVOI DOO társaság Megbízottjaként is. Ha még nem kötött Megbízotti szerződést társaságunkkal, ezt megteheti most, e-mailben, a grigori.grabovoi.doo.m2@gmail.com vagy a grigori.grabovoi.doo@gmail.com címen.

Az Oktatók, az összes licensz-egyezmény szerinti Engedélyesek (pontosabban al-engedélyesek, tehát akiknek az Engedélyes adta tovább a jogot), beleértve a PRK 1U Oktatói Programjának Engedélyeseit is, valamint a Terjesztők, a laboratóriumokkal és egészségügyi intézményekkel folytatott tárgyalásokon, szerződésük alapján, a GRIGORI GRABOVOI DOO társaság és a ?Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT? egyéni vállalkozó partnereként léphetnek fel. A tárgyaláson a szerződésük igazolhatja, hogy a cég(ek) partnereként elegendő ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy a tárgyaló feleket tájékoztassák a PRK 1U készülékről, és megszervezzék a kapcsolattartást a laboratóriummal vagy egészségügyi intézménnyel. Szükség esetén a fenti e-mail címeken kérheti kiegészítő megállapodás megkötését a tárgyalások érdekében; a meghatalmazás a megadott címre fog érkezni.

3. Kérünk mindenkit, aki már rendelkezik a fenti munkához szükséges eredményekkel, úgysmint:
-ha rendelkezik olyan eredményekkel, melyek tanúsítják a PRK 1U három üzemmódú, személyre szabott egészségügyi profilra hangolt eszköz hatékonyságát az egészség helyreállításában;
- ha egészségügyi dolgozók, betegek és/vagy hozzátartozóik körében sikerült megszervezni, hogy aktívan koncentráljanak a https://med.grabovoi.tech honlap készülékeire;
-ha sikerült fizikai PRK 1U eszközöket kihelyezni egészségügyi és/vagy tudományos kutatóintézetek területére,
-úgy, ha lehetséges, számoljon be az adott területen szerzett tapasztalatairól a grigori.grabovoi.doo.m2@gmail.com vagy a grigori.grabovoi.doo@gmail.com címre küldött levélben, hogy reklámcélokra használhassuk eredményeit.
Kívánatos, hogy a beszámolóban szerepeljen azoknak az intézményeknek és szakembereknek a neve, akik tevékenyen részt vesznek a feladat megoldásában. Példája sok embernek mutathat utat az egészség és jólét felé.

Üdvözlettel:
a GRIGORI GRABOVOI DOO és a Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT egyéni vállalkozó Oktatási Központjának igazgatója

Jelentkezéseket/érdeklődéseket ide írjátok:

kapcsolat@vegtelenforras.hu