Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ WEBINÁRIUM (kattintson IDE):
Blog

Az új PRK-1U koncentráció fejlesztő eszköz


Itt tudsz kapcsolódni az online 24 órában működő gyógyászati eszközhöz - KATT IDE
Ha a közvetítés szakadozna, válts kisebb minőségre (HI helyett LOW)

Az Új PRK-1U egészségügyi eszközt bárki, ingyen, 0-24-ben használhatja nemcsak a saját Tudatának a fejlesztésére, hanem a világban jelenleg zajló koronavírusos helyzet normalizálására. Az eszköz 5 fő feladatra terjed ki.
1.PRK 1U öregedésmegállító és megfiatalító funkcióval
2. PRK 1U emberi HIV vírus elleni védelmet és normalizálási funkcióval, és AIDS-ből normalizálási funkcióval
3 PRK 1U rák elleni védelmet és normalizálást nyújtó funkcióval
4 PRK 1U az először Kínában észlelt 2019 nCoV koronavírussal való megfertőződés ellen védelmet nyújtó funkcióval, és az ezen koronavírus okozta betegségből való normalizálási funkcióval
5 PRK 1U az eseményeket realizáló, és a mindenki számára örökkévaló életet biztosító koncentrációt fejlesztő funkcióval

Hogyan gyakorolj?
Koncentrálj a kicsi lencsére, majd onnan, az óra mutatóval ellentétes irányba kezdd el továbbvinni a koncentráció tárgyát, a célt, a gondolatot. Többször körözz, vidd a fényt, továbbítsd, érezd át, ahogyan együtt dolgozol az eszközzel, mozgásba hozod a célt. Tudatodat koncentráld a célra. Közben hallgatsz bármilyen koncentrációt, de akár semmi mást nem kell bekapcsolnod, csak néhány percig, akár 10-20 percig figyeled a lencséket. Körzöl, majd néhány kör után egy tekintettel befogod az egész felületet, s látod a célt megvalósulni. Be is csukhatod néha a szemedet. Maradj együtt gondolatban az eszközzel.
Ha valaki még számsorral is dolgozik, egyesével minden egyes számjeggyel tegyen meg egy kört. Az órával ellentétesen. Fényes számjegyek, a fénysugár kapcsolódik az eszköz belső optikai rendszerével, majd onnan felerősödve, megtöltődve az örök élet matériájával szétszóródik. Az eszköz által kibocsátott erőmezőből kirezegnek a negatív információk.
Irányíts gondolataiddal, ÉREZD át az erőt, ami árad belőled, s felerősödve szétszóródik.
Napi gyakorlás: ahányszor csak tudod, naponta többször is, még ha csak néhány perce is
Kapcsolódj össze gondolatban a többi sok ezer/tízezer emberrel.
Haladóknak: kapcsolódj össze az örökkévalóság mezőjével Istennel. Ez az Ő valósága is.


A PRK-1U: három üzemmódban működtethető, személyre szabott egészségügyi profilra hangolt, örök életre irányuló koncentráció-fejlesztő eszköz.

Grigorij Grabovoj alapelvei:
"1. Semmilyen gyógyíthatatlan betegség ne legyen a Földön.
2. Szükségesek olyan technológiai rendszerek, amelyek az emberi Tudat logikai szintjén alapszanak, és olyan műszerek, amelyek bármely betegségből meggyógyítanak.
3. Az embernek szükséges tudnia, hogyan képes megfiatalodnia, vagy az örök élet önfejlesztésének kezdeti szakaszán rendelkezzen olyan eszközzel, ami a fiatalítást teszi lehetővé.
4. Az embernek szükséges túlélnie, azaz megtanulnia úgy élni, hogy ne jusson kritikus helyzetekbe. Ha pedig szélsőséges történésekbe jut, tudnia kell optimálisan kikerülnie abból a helyzetből. Vagyis bármely esetben életben kell maradnia. " Grigorii Grabovoi DOO

Mi az a PRK-1U koncentrációfejlesztő eszköz az örök élet biztosítása érdekében?

A normalizáló biojel az ember gondolkodása során keletkezik. Ez a folyamat G.Grabovoj koncentrációs módszerei által kerül kisugárzásra.

AZ INFORMÁCIÓ ÁTADÁS RENDSZERE c.szabadalomban le van írva: Az emberi gondolat, a jelzés azonnal átadódik a lencséknek és megjelenik a cselekvés felerősödése, azaz a 2.cselekvés gyakolatilag egybeesik az elsővel. A Szerző az információ átadás rendszere szabadalomban közzétette, hogy a gondolatok átalakításának rendszere fénylő kisugárzásban lelhető fel, ahol cél: irányítói normalizálás a művek használata során (pl. könyvek olvasása, hanganyagok hallgatása, eszközre való koncentráció). Ebben a szabadalomban kifejtette, hogy a hullámszintézis elméletéből és a kvantummechanikai törvényekből következik az , hogy az átalakítás a gondolat sugárzásában egyidejűleg két kvantumállapottal rendelkezik.
A jelet generáló maga az ember. Aki gondolkodik. Így valójában szabadalommal védett az információk átadása bármely rendszerben az emberi gondolkozás segítségével. Ez teszi lehetővé az örök élet fejlesztése érdekében normalizáló gondolatokat irányítani. Megjelenik az az erős, hatalmas növekedés az irányítás energiában, - amely a kvantumugrás értelmezésének felel meg ? és mindez a gondolat miatt keletkezett.
Az ember produktívabb lesz. Gyorsul a gondolkozása.
A külső felszínen lencsék vannak elhelyezve- ez egy optikai rendszer, ez a fogadó.
A figyelem koncentráció a lencsékre és egyidejűleg a tudatban a célirányítás megtartása lehetővé teszi ráirányítani az irányítói gondolatot a lencsékre , s Az átalakítás a gondolat sugárzásában egyidejűleg két kvantumállapottal rendelkezik.

Fontos: az eszköz az ember tudata által van irányítva, vagyis az ember az eszközzel állandó kommunikációban lehet. Az emberi gondolkodás intenzív kisugárzása figyelhető meg a bekapcsoláskor.

A gondolat= fény, hatni tud az ember szervezetének anyagára .
Vagyis mikroszinteken a gondolattal normalizálni tudunk + makroszinten is .
Képzeljük el: micsoda sugárzás keletkezik, amikor a sejtekből az örök élet fénye érkezik.
Az eszköz az optikai és elektromágneses hatással felerősíti ezt az intenzitást.
Érezzük az örökkévalóság struktúráját/fényét.


MIÉRT az ÖRÖK ÉLET FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ nevet viseli?
Mert az eszköz azt a rezgést váltja ki, amely annak a makroanyagnak a rezgésének felel meg, amely maga az ÖRÖKKÉVALÓSÁG STRUKTÚRÁJA.

Az örökkévalóság mezőjellemzőjét választja ki. Bekapcsoláskor eltávolodnak azok az információk, amelyek vibrációja nem az örök élet anyagának rezgésének felelnek meg.
Bekapcsoláskor irányítói tisztánlátással megfigyelhető, hogy az eszközzel dolgozó ember gondolkozásának milyen hatalmas kisugárzása van.

A munka a következő: az örökkévalóság anyagával való érintkezés során - ezt az eszköz bocsájtja ki- az ember irányításának kiszélesedése, a koncentrációjának fejlődése megy végbe azért, mert ebből az anyagból nagy mennyiség keletkezik.

A figyelemösszpontosítást körkörös módon végezzük, a kisebbik lencsétől a nagyobbik felé, az óramutató járásával ellentétes irányban, a lencsékből álló érzékelő elemére irányítjuk. A szabadalomban leírt információ-átadási módszer értelmében a gondolat másik kvantumállapotát a jelvevőre vetítjük; ez egy optikai berendezés a készülék belsejében. A koncentrálást úgy erősíthetjük fel, hogy figyelmünket a bioszignált generáló berendezésre összpontosítjuk, s az elektromágneses mezőhöz hozzáadódik a készülék keltette bioszignál mezője. A készülék erősíti a teremtő jellegű irányító koncentrálást.

Közismert tény, hogy a beteg sejtek sugárzása eltér az egészségesekétől. Grigorij Grabovoj azt mondja, matematikai úton kiszámítható, milyen sugárzást kell kibocsátania a sejtnek ahhoz, hogy hosszú életűek legyenek. A készülék optikai és elektromágneses hatása pedig felerősíti a sejt ilyen sugárzását. Amikor a berendezésre összpontosítjuk figyelmünket, hosszú életet elősegítő paraméterek jelennek meg.

Az egészségügyi gondokkal küszködők közül sokan lokális melegbeáramlást éreznek a beteg területen. A fizikai törvények szintjén, kvantummechanikai szinten pedig az örökkévalóság irányában erősödik az anyag szerkezete, azaz testünk anyaga. Tulajdonképpen az anyag jellemző paraméterei változnak meg.

A PRK 1U meg is véd a nem kívánatos információktól, melyek szintén meghatározott hullámként jelentkeznek. Gondoljunk csak bele, mi váltja ki az öregedést? Ez is csak információ, nemde? És a betegségeket? És így tovább. A berendezés tervezése során a számításokat úgy alakították, hogy a készülék alkalmas legyen az ilyen nemkívánatos jelenségek elleni védelemre is.

A készülék hatásmechanizmusa emberi kölcsönhatással

Az aktív emberi részvétel alatt azt értjük, hogy a felhasználó gondolatban fizikai teste normájára, egészségére s egyidejűleg a készülék lencséire koncentrál, akkor gondolatainak fénye az egészséges anyag jellemzőit hordozó, irányított sugárrá alakul. Amikor a sugárzás szétterjed fizikai testében, a beteg meggyógyul. A katasztrófa-megelőzés módszere és megvalósításának eszköze című szabadalom írja le a figyelemösszpontosítással megvalósított normalizálás menetét: lényege az, hogy a bioszignállal keltett mezőt az elektromágneses mezőre terítjük. A kapcsolatok egyetemes működési törvényének pszichológiai tényéhez hozzáadódik a célra irányuló koncentráció.

A figyelemösszpontosítást körkörös módon végezzük, a kisebbik lencsétől a nagyobbik felé, az óramutató járásával ellentétes irányban, a lencsékből álló érzékelő elemére irányítjuk. A szabadalomban leírt információ-átadási módszer értelmében a gondolat másik kvantumállapotát a jelvevőre vetítjük; ez egy optikai berendezés a készülék belsejében. A koncentrálást úgy erősíthetjük fel, hogy figyelmünket a bioszignált generáló berendezésre összpontosítjuk, s az elektromágneses mezőhöz hozzáadódik a készülék keltette bioszignál mezője. A készülék erősíti a teremtő jellegű irányító koncentrálást.

Közismert tény, hogy a beteg sejtek sugárzása eltér az egészségesekétől. Grigorij Grabovoj azt mondja, matematikai úton kiszámítható, milyen sugárzást kell kibocsátania a sejtnek ahhoz, hogy örök életűek legyenek. A készülék optikai és elektromágneses hatása pedig felerősíti a sejt ilyen sugárzását. A

A készülék jellemzői megfelelnek az Európai Unió szabványainak.
Vagyis a koronavírus és egyéb, emberi életre ártalmas vírusok elleni védelmet megvalósító berendezés teljesen törvényesen használható minden ország területén. Semmilyen különleges engedélyre sincs szükség a készülék használatához. S ugyanez vonatkozik a többi eszközre is: számítógépek, táblagépek, mobiltelefonok.


Tájékoztatást kaptam róla, hogy a PRK-1U nem egészségügyi segédeszköz, és személyes hozzájárulásomat adom a használatához.
Tájékoztatást kaptam továbbá arról is, hogy a PRK-1U örök életre irányuló koncentráció-fejlesztő eszköz ingyenes távoli videomegfigyelése nem egészségügyi szolgáltatás. A készülék önfejlesztő és önképző folyamatok terén fejti ki hatását.
Tájékoztatást kaptam róla, s e nyilatkozatommal személyesen is tudomásul veszem, hogy a PRK-1U készülék ingyenes távoli videomegfigyelése szolgáltatás igénybe vétele nem jelent akadályt semmiféle más egészségügyi szolgáltatás vagy orvosi segítség alkalmazásával szemben.