Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ GYAKORLÓ ÓRA (kattintson IDE):
Blog

Az élethez való jog nincs időhöz kötve


Az élethez való jog nincs időhöz kötve - Grigorij Grabovoj

2008. július 7-én a moszkvai Tagansky Kerületi Bíróság Grabovoj akadémikus elleni ítéletet hozott. Az ügyész 11 évet kért, és a bíróság helyt adott neki. 2008. október 15-én az ítéletet megváltoztatták, és a büntetést a moszkvai városi bíróság határozata szabta ki egy 8 éves börtönbüntetés formájában. A Bereznikovsky városi bíróság Grabovoj G.P. érintő 2010. április 28-i határozata 2010. május 20-án lépett hatályba a Permi Megyei Bíróság döntésével. Grigorij Grabovojt szabadon engedték.

E becsületes név rehabilitációja és a teljes igazolás minden bizonnyal meg fog történni.

Mi volt ez a büntetőeljárás egy olyan ember ellen, aki ?próféta lett a saját hazájában?? Szeretnénk felhívni figyelmünket a helyzettel kapcsolatos kiadványok töredékeire amelyek e kiemelkedő büntetőügy körül kialakultak.

Ismert, hogy 2004-ig az akadémikus G.P Grabovoj tevékenységeire szüksége volt a társadalomnak, kormányzati ügynökségeknek, hétköznapi polgároknak és a külföldi országoknak, mi több igényelték őket. Grabovoj akadémikus számos tevékenységét széles körben elismerték, például a tudomány terén, terrorizmus elleni küzdelemben, politikai, oktatás, társadalmi, vallási tevékenységek terén beleértve a globális katasztrófák megelőzését is. Számos tiszteletbeli címet és díjat kapott, nem csak Oroszországban, hanem külföldön is.

Larisa Bochanova újságíró, adjunktus írja:

A modern tudósoknak, akik olyan áttörést, ötleteket dolgoznak ki, amelyek szó szerint megmentik az embert, ugyanolyan drámákkal kell szembenézniük, mint elődeiknek. Az emberiség eddig csak akkor tudta elemezni a nagy vízválasztók jelentését, miután elhagyták őket.

A feltámadás lehetőségének elméleti aspektusait tanulmányozva a tudósok egyetértettek abban, hogy Grabovoj akadémikus új, korábban nem tanulmányozott irányt nyit a tudományban. Úttörőnek hívták a hullámszintézis alkalmazott elméletének megalkotásában, amely elmélet képes megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.
Arra összpontosítunk, hogy mi a feltámadás témájának legfontosabb aspektusa: miért hat ennyire félelmetesen a társadalomra?

Az a helyzet, hogy miután Grigorij Grabovoj bejelentette a feltámadás lehetőségét, ezzel kihívta a halált, és társadalmunkban pedig nem szokás a halálról beszélni, ez valahogy illetlen.

Nagy a kísértés, hogy Grabovojt csalónak tekintsék, de nem tanácsolom ezt megtenni. Újságírói nyomozással foglalkoztam a Grabovoj állítólagos "csalásával" kapcsolatos bűncselekmény kapcsán, amelynek során számos folyamat résztvevőjével találkoztam.

Az összegyűjtött anyagok meggyőztek bennünket, hogy némely média által terjesztett információ enyhén szólva nem igaz.

Ezen kívül az ügyvédek szerint a bűnösséget alátámasztó egyetlen bizonyíték sem lett benyújtva. Azonban vannak tények hamis feljelentésekről, bizonyítékok elrejtéséről és hamisításáról, a hatalommal való visszaélésről, a tanúkra és az ügyfelekre gyakorolt nyomásáról. Az illegális büntetőügy kivizsgálása során példátlan esteket tapasztaltunk az állampolgárok jogainak, szabadságának és legitim érdekeinek megsértésére vonatkozólag.

Számomra a Grabovoj állítólagos "csalásának" újságírói vizsgálata egyfajta katalizátorrá vált és újabb okot szolgáltat arra, hogy elgondolkodjunk arról a világról és társadalomról, amelyben élünk. Megmutatja mi korlátozza életmódunkat, mi akadályozza meg, hogy teljes mértékben kihasználjuk lehetőségeinket, megvalósítsuk álmainkat és reményeinket. Mindez visszhangja a közelmúltnak, amikor a szellemiség bármilyen formáját kivitték a modern tudományos világképből.

Tokarev E.V ügyvéd:
Az volt a benyomásom volt, hogy a bírók korlátozás nélküli felhatalmazást kaptak a Grabovoj elleni bármely cselekedetért, az eljárási és egyéb törvényi szabályok megsértése miatt. Nem féltek vagy szégyenkeztek, úgy viselkedtek, mint örültek, mindenben támogatták az államügyészség képviselőit, a felek egyenlő jogai és az egymással szembeni eljárás ellenére. Maga a folyamat mesterségesen késleltetett volt.

Vladimir Stepanov, jogi szakértő:

Grigorij Grabovojt politikai okokból üldözik, nem is lehet más. A büntetőügy minden körülménye erőltetett; az ügyben nincsenek bűncselekményre utaló jelek, annál is inkább, mert nincs bűncselekmény.

Manapság az oroszországi társadalmi-politikai helyzet olyan, hogy mindenki, aki úgy dönt, hogy részt vesz a politikai folyamatokban, súrlódik a kormánnyal és a bűnüldözési rendszer egyes tisztviselőivel.

A hatóságoknak nincs ma szükségük Grabovoj ötleteire, mivel kijelentései tisztán társadalmi jellegűek, és arról szólnak, hogy miként lehetne javítani az emberek életét, javítani a társadalom életét, javítani az egész bolygó életét. Ugyanakkor még a privatizáció eredményeinek felülvizsgálatáról is beszél.

Természetesen ez nem felel meg az árnyékszerkezeteknek, és ennek eredménye az erőteljes személy elleni büntetőeljárása, amely során az ügyészség kitalál egy bűncselekményt például a "beslani terrorista támadás során meghalt gyermekek feltámasztása". Ez vezetett Grigorij Grabovoj illegális bebörtönzéséhez és elítéléséhez.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ilyen ügyet nem nyitottak a bűncselekmény helyén, mert Beslan lakói és Beslan anyák szövetsége egyhangúlag azt állították, hogy Grabovoj nem vett részt abban, amivel vádolják és senki sem adott pénzt neki. Ezek a körülmények ismét megerősítik az üldöztetés szokásos jellegét.

Mit kell tenni? A teremtői irányra van szükség.

Nagyon fontos az, amit G. Grabovoj mozgalma végez. Egyesek pusztító energiát, mások építő energiát hordoznak. Valaki felrobbanthatott házakat Moszkvában, egy iskolát Beslanban, mások pedig terroristaellenes szórólapokat tettek fel, hogy ezek a robbantások soha ne történjenek meg, és hogy a tettesek megkapják az ártatlan emberek halála miatti megérdemelt büntetést.

Grigorj Grabovoj tudós, akadémikus. Technológiai szellemi természetű tudományos fejlesztésekkel rendelkezik. Tegyük fel, hogy ha Amerikában, Angliában élne, akkor tevékenységének más megközelítése és értékelése lenne, mivel társadalmi kapcsolataik pozitív irányban fejlődtek ki. Paradox módon Oroszországban tudományos technológiái az üldözés egyik körülményei.

Részlet egy Grigorij P.-vel készített interjúból.
Grabovoj: "... mindez a cinikus, abszurd, lejárató kampány ellenem, amelyet a tömegmédia a bűnüldöző szervekkel, azaz a jogvédelmi szervekkel szabadon végez, megnyitja az utat a pusztító,romboló reformok előtt. S ezek elkerülhetetlen következménye a kereszténység alapjainak aláásása, az egyének tudatának manipulációja és az egész társadalom feletti teljes ellenőrzés, valamint minden olyan vezető félreállítása, aki a globális átalakulás útjára bátorkodik lépni. "

Susanna Dudieva, a Beslan Anya Bizottságának vezetője (Kommersant újság, 2008. július 8., 116. szám, ?Gyógyítás és büntetés? cikk):


"A Grabovoj elleni megrendezett üldöztetés ismét megmutatja, hogy milyen fajta igazság van manapság ... Úgy gondolom, hogy valakinek valóban szüksége volt arra, hogy Grabovoj tevékenységeit a Beslani terrorista támadással összekapcsolja."

Következtetés

Oroszországból és Ukrajnából származó kutatók csapata a V. P. Perts politikai és jogi kérdésekkel foglalkozó tudományos szakértő irányítása alatt Oroszország, Németország, az Egyesült Államok, Ukrajna, Kazahsztán és más államok állami szervezeteinek petíciói alapján 2008. január-áprilisában számos tudományos politikai és jogi vizsgálatot végzett. Ennek a munkának a következtetése az volt, hogy G. P. Grabovoj elleni ügy egy megrendelt eset.
Nyilvánvaló, hogy a büntetőeljárást abból a célból folytatják, hogy megakadályozzák a szerző technológiáinak létrehozását és terjesztését a következők miatt: katasztrófák megelőzése, a halál megakadályozása, az egyetemes örök harmonikus fejlődés, a terroristaellenes tevékenységek, a pontos terrorizmusellenes előrejelzések, kereszténység vallás, valamint politikai tevékenységet, hogy gyakorolhassák alkotmányos választási jogukat, valamint, hogy megválaszthassák őket.

A progresszív gondolkodó közvélemény véleménye egyértelmű: Grigorj Petrovics Grabovojt fel kell szabadítani és teljes körűen rehabilitálni kell.

2020/07/04
Anyagot Antonina Kravtsova tervezte
Az anyagot a LiveJournal tette közzétette 2010. június 18-án, 0:54-kor