Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):
Blog

Arkagyij Petrov: Mentális technikák a pandémia időszakára"A koronavírusok minden fajukban rendkívül fertőzőek. A vírus gyors szaporodásával megváltoztatja a sejtek közötti vízi környezetet, és azt állandó savas mocsárrá változtatja, csökkent reakcióképességgel. Ebben a mocsárban a sejttudat elég gyorsan elveszíti az önmagát és a sejtek közötti folyamatokat irányító dinamikát.

Covid 19: ez a vírus PIN kódja. A PIN potenciális problémaforrás, az erőltetett viselkedés kliséje. A tizenkilences szám pedig a számmisztikában a tizenkilencedik hatalmi légió számának felel meg, Lucifer légiójának, aki fellázadt a Teremtő ellen.
A vírus elleni védekezést megnehezíti az a tény, hogy az eredendően nem közvetlen fizikai ágens, hanem egy torz asztrális információs hatáskép, amely a testsejteken keresztül legalizálja magát a fizikai térben. Hatását folyamatosan támogatja a patogén betegségek egregorjának hatása.

Ez az egregor az alsó asztrális térben alakult ki, sok kórokozót egyesítve a hasonlóság elve alapján. Egy piramisra hasonlít, amely sok jégkristályos befolyással van tele.
Az egregor alsó lapjával folyamatosan nyomást gyakorol az emberi tudatra, és megpróbálja megszervezni benne a pánikot és a félelmet. E nyomás révén a hatalmi struktúrák reakcióját bolygóméretű járványmátrixként alakítja ki.
Maga a Pandemia szó is egy befolyásoló kód. A négy szótagnak, amely a jelentését kifejezi, van egy szakrális összetevője: Pan - a természet ősi istene; de - kettősség, kettősség; mi - a természetes lélek hangja; én - a tudatosság mindentudása
és mindezek együtt: az MI természetes kettőssége az Énben.

A pandémiás hadviselés a negatív entitások vámpíros táplálásának technológiája. Nem számít, milyen alkalomra lett létrehozva, és mihez vezet el. A lényeg a szenvedély negatív hője. Ez az a színház, amelyet azért irányítanak, hogy az abszolút gonoszságban fennmaradjanak.
Ez a színház figyelembe veszi az olyan globális hatásokat, mint a Nap és a Hold. A Nap melegít, a Hold hűsít. Ez olyan, mint a nappal és az éjszaka. Mindezek a hatások az emberi tudaton keresztül terjednek, amely a test fiziológiai folyamatainak szabályozója.

Minden az érzelmekkel kezdődik: szeretett - nem szeretett, szeretek - gyűlölök, rajongok-nem rajongok. Ezért mondják már ősidők óta: "Ne engedj az érzelmeknek". Az embereket meggyengítik a szenvedélyeik.
Igen, az ember szabadon választhat: hova és kivel megy, mit énekel és mit hallgat, mit szeret vagy mit gyűlöl, de a választás szabadsága azt jelenti, hogy az embernek legalább elképzelése van a létező alternatívákról. Ez pedig a fogyasztói közönségünkről többnyire nem mondható el.
Az Értelem tudatos korlátozása nélkül, - mind az egyénekben, mind a társadalomban- könnyen kialakulhat az érzelmek járványa.

A pandémiás technológia révén az érzékelés, észlelés harmóniája - az egyensúly - megbomlik. A beteg emberek az érzékelés pánikja miatt nagyobb számban lesznek jelen, mint az egészségesek.
Mi a fő normalizáló tényező egy ilyen helyzetben? A pánik megszüntetése. És mindenkinek, azoknak is, akik be vannak oltva, és azoknak is, akik nem. Hogyan lehet ezt megtenni? Az Élet Fájának egregorján keresztül.

Az EGREGOR bizonyos világnézeti állandók koncentrátora. Vannak a fényes gondolatok koncentrálói, és vannak a sötét gondolatok koncentrálói. De nem elszigeteltek egymástól - kölcsönösen kommunikáló edények.

A sötét egregor mindig uralomra törekszik. És a sötétség sűrűsödésén keresztül megpróbálja megragadni a Kozmosz fényt hordozó lényeinek terét: mind a valóság szellemi, mind a fizikai síkján.

A folyamat először az asztrális térben zajlik, de egy idő után átkerül a fizikai szintre. Hol? A test sejtszerkezetében.
Hogyan küzdjünk ellene - harcoljunk, pusztítsuk el a sötétséget, vagy alakítsuk át a sötét egregort fényesebb állapotba?
Atyám azt mondja nekem: ha elpusztítod a Kozmosz néhány szörnyetegét, azonnal mások veszik át a helyüket.
Tehát nem elpusztítani, hanem átalakítani, humanizálni kell. Harcolni, de nem a gonoszság, hanem a fényt hordozó válasz módszereivel.

A sejttudat felszabadítása a sötét gondolatok álló mocsarának lomha állapotából az Anit sugárral oszlatható el, amely lényegét tekintve a vizes környezet lomha állapotának ellenfázisa.
Ez a sugár kiküszöböli az oltási intézkedések következményeit is azon a részen, ahol azok nincsenek összhangban a szervezet egyéni sajátosságaival. Ennek köszönhetően hat egység fölé emeli a pH-szintet, ami egyidejűleg pozitív tényező a savas állapot elhagyásához.
A koronavírus jégkristályai, amelyek átvették az emberi testet, az Anit-sugár hatására olvadni kezdenek, elolvadnak. A testben hő keletkezik, és hőreakciók alakulnak ki. Ezekben a reakciókban a szervezet fény- és vizes közegei közösen kezdik meg a szervezetbe jutott kórokozóval szembeni fellépést. A fény belső tüze megtámadja a vírus jeges koronáját, és a víz azonnal megtisztítja azt a helyet, ahol ez a korona éppen volt.
A korona nélkül a vírus azonnal legyengül. Elveszíti alakját, és feltárul a három deformált magból álló belső szerkezete. Ezek a magok a hideg, kellemetlen életkörülmények energiáját indítják el az emberben, és ezen a hatáson keresztül kioltják az ember saját világosságát.

Az ember fizikai testének az Anit sugár fényével való feltöltése a test aura mezőjének rezgéses állapotát, oszcillációs állapotát, ingadozásait indítja el, és fordított impulzusával behatol a patogén/kóros egregor szerkezetébe. Így az asztrális egregort váratlanul BEOLTOTTÁK FÉNNYEL a különböző dimenziók fizikai vákuumainak szubtéri kölcsönhatásai szintjén.
Az ANIT sugár az atomi folyamatok magasabb állapotainak kifejeződési rezgésszintje. Gyorsan elpusztítja azoknak a vírusoknak, mikrobáknak és kórokozóknak az asztrális szerkezetét, amelyek különböző betegségeket okoznak az emberi testben.
Hogyan érhető el egy ilyen magas rezgésszint? A gondolkodáson keresztül, ahol a halál nem megengedett, de az Örökkévaló Fejlődés feltételezhető. Mára bebizonyosodott, hogy az emberi agy a fény és a hang nagyon összetett eszközeként működik, amely a külső és a belső világ érzékelésének érzékszerveit alkotja.
Ha az ember elkezd ragyogni gondolatainak fényével, akkor az egész kozmosz is ragyog, és az őt körülvevő világ is.
A sugár impulzus hatására a vírus zsugorodik, és a pandémiás hatásmechanizmusok révén korlátozza terjedését. A befogott vírustér alá egy nagy állatketrecet helyezünk, és tudatunkkal elkezdjük felülről összezúzni a vírus összezsugorodott, rémült lényegét.
Az agyalapi mirigy, a tobozmirigy és a pajzsmirigy reagál elsőként az eseményre, és sajátos impulzusaikkal szintén csatlakoznak a Tudat nyomásához.

A nyomás a vírusszerkezetet a sejtállomány romboló mechanizmusába meríti, és az szétesik, teljesen szétesik kvantumkomponenseire.
A belső átalakulási folyamatok bolygószintre lépnek, és az Északi és Déli-sark jégkoronái is olvadni kezdenek. A Föld átlaghőmérséklete az emberi fizikai test átlaghőmérsékletével igazodik a mérsékelt megnyilvánulásaihoz, elzárva a meleg és a hideg szélsőséges megnyilvánulásait.

Ezen esemény révén a múlt-jövő idő színusza az élet új teljességének genetikai gyökerévé alakul át, és a világ minőségi átalakulása következik be. A Tudat megtisztított vizében egy fehér hattyú jelenik meg, amely a harmonikus, pozitív gondolkodást szimbolizálja. A delfinek kiemelkednek a vízből, és vidáman úsznak felfelé, a farkukra támaszkodva, amelyek egykor lábak voltak. A Föld magja körül megnyilvánult aranyszínű spirálba, és elkezdte sugározni magából az élet sokszínű érzékelésének irizáló impulzusait.

Mindezek a hologram-képek azt jelezték, hogy az ember képes volt megvalósítani a valóság pozitív átalakítására irányuló alapvető funkcióját, hogy a valóság szellemi megnyilvánulásának teljességében valósuljon meg. Emiatt a galaxisunk közepén lévő új kék magnetár elkezdett negatív képeket kivonzani az emberek tudatából. Mintha kivonta volna őket az agy idegi struktúráiból, megtisztította őket magában, majd átirányította őket átalakulva a galaxis közepén lévő fekete lyuk fekete napjába.

Ennek eredményeként a fekete lyuk aktivitása jelentősen csökkent. Valahogy megfulladt ezektől az átalakult energiáktól, és abbahagyta a fényt hordozó világok elnyelését.
Ennek következtében az emberek agyának blokkolt neuronjai megnyíltak, és elkezdték kicserélni tudásukat egymással és a szervezet minden sejtjével, az erőteljes nagyszerűség minden egyes embert betöltött, és az emberek a harmónia és a szeretet isteni fényével kezdtek ragyogni.
És az Atya megerősítette az átalakulást a pálca csapásával és a szavakkal: Legyen így" Arkagyij Petrov: Mentális technikák a pandémia időszakára


ANIT sugár leírása itt: A Fény kőtáblái I

ANIT sugár leírása a könyvben- Fény általi teremtés, itt

Gyakorlat az ANIT sugárral, vezetett összpontosítás

oroszul a teljes kisfüzet