Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ GYAKORLÓ ÓRA (kattintson IDE):
Blog

Agyalapi-tobozmirigy-harmadik szem


TOBOZMIRIGY-AGYALAPI MIRIGY-HARMADIK SZEM - felemelkedés
"A három dimenziós valóság irányításában agyalapi mirigyünk játszik központi szerepet. A tudat irányító központ, az agyalapi mirigyben helyezkedik el. Közvetlen kapcsolatban áll a tobozmiriggyel, ahol az érzékelés központja található.
A tisztánlátás folyamatai közvetlen kapcsolatban állnak a tobozmirigy működésével. Korábban a tobozmirigy akkora volt, mint egy agyfélteke. Most pedig akkora, mint egy gyufafej.
Az tobozmirigy elcsökevényesedése közvetlen kapcsolatban áll a harmadik szem működésének csökkenésével.
Miért fejlődött vissza a tobozmirigy? Mert az emberi agy alfa-hullámban kezdett működni. Ennek az elhomályosult tudati állapotnak a rezgése a bolygóközi Schumann-hullámok frekvenciájával esik egybe, ami 7.8 Hz. S most a Schumann-rezgés nagyon nő (16-40 Hz is lehet, vagy magasabb). Ez egy természetes folyamat, megállathatatlan! Növekszik agyunk tevékenysége is.

A hippokampusz kék foltja sugárzást bocsájt ki; ez agyunk azon területén koncentrálódik, amit az ezoterika hagyományosan a harmadik szem területeként tart számon. Tér- és sebességkorlátai nincsenek, útját nem állja semmi: azonnali, mindenen áthatoló impulzus. Az impulzus nemcsak kisugárzik, de el is nyelődik.
A tobozmirigy nyeli el, majd az továbbítja az agyalapi mirigy területére, ahol a tudat belső képernyőinek szemcséi vannak.

Mindegyik szemcse képernyőként működik, belső és külső környezetünkről küldenek információs impulzusokat az ideghálózatba. Hogy pontosan képezze le az információt, a homokszemcsének 81 lapúnak kell lennie, amilyen a tökéletes briliáns is. Kilenc függőlegest kilenc vízszintes metsz,
ez adja ki a megfelelő lapszámot (9×9=81). Mindegyik érzékelő négyzet egy-egy képernyő, mely a rá jellemző optikai hullámhosszon működik. ideális esetben a homokszemcsék is 81 lappal rendelkeznek. Olyanok, mint a körkörös életérzékelés képernyői. A kvarckristályok egyenlítője mentén 12 vízszintes szegmens található, és mindegyik mélyében, fraktálszerűen süllyedve a kristály közepe felé, még 12 kocka alakú képződmény van. Összesen tehát 144 tudatszegmens, melyeket mindannyiunknak meg kell találnunk önmagunkban.

Itt jelennek meg a kozmikus képek, mint a jövőben végbemenő események tervei. Amikor az agyalapi mirigyben helyezkednek el, agyunk összehasonlítja őket az elsődleges analóg adatbázissal, és a nyelv segítségével lefordítja. A harmadik szem segít: ez összegzi a bal és a jobb félteke érzékeléseit. Az Agyalapi Mirigy működésével
áll kapcsolatban ez a szint, ott egyesül a feltétlen szeretet férfi és női lényege.
Az idegrendszer következik, kiépülnek a logika és az intuíció kapcsolatai. A kapcsolatokat a Hipotalamusz aktiválja, az nyit utat a Kozmoszba is.

Az aurát a tudatunkban felidézett, átélt érzések és állapotok gerjesztik. A fényhullámokból álló, mágneses jellemzőkkel rendelkező gyűrűkből érzékelő képernyő alakul ki,
melyen minden folyamatban van és változik, miközben az ernyő gyakorlatilag mozdulatlan.
Ezen a képernyőn a tömeg nélküli fotonrészecskék szüntelen újabb és újabb eseménylehetőségeket keltenek: így születnek a gondolatok és a szándékok.

A fotonokkal érintkezve az aura fénygyűrűi mindig egy helyben maradnak, de végighalad rajtuk az ingerületi hullám.
Az emberi tudattal összecsengő hullám, kvantumokká alakulva, cselekvésre, önmegvalósító cselekvésre serkentő elektromágneses jelet küldhet az agyba.

Az emberi tudat szerkezete : közepe az agyalapi mirigynek felel meg, ahol az élet elmélete és gyakorlata összekapcsolódik. Ez az az Ige, mely a Kezdetben volt, amely nélkül nem lehetett volna semmi: az Egyetértés igéje.
A tudat irányító központ, az agyalapi mirigyben helyezkedik el. Közvetlen kapcsolatban áll a tobozmiriggyel, ahol az érzékelés központja található. Az oda továbbított gondolatokból ott képek keletkeznek, melyek aztán ha hasznosnak bizonyulnak, a tudatalatti emlékezetbe kerülnek, tapasztalataink géntárába.

Ha egyesítjük élettapasztalatainkat a Legfelsőbb Értelem Isteni Kinyilatkoztatásaival, a felsőbbrendű tudat állapotába kerülünk, ahol egyszerre reagálunk a múlt, a jelen és a jövő egyszerre és szüntelen változó eseményeire.
" Arkagyij Petrov: A Hyperborea terv


KÉT SZEMÖLDÖK KÖZÖTT- az INFORMÁCIÓ MÉRTANI ALAKJAI

"a jövőbeli események végtelen sorának tengelye, mely befolyásolja a jelent, viszonylag jól alakítható. A mérések során az információs szerkezet forrásának a két szemöldök közti pont bizonyult. Az emberek zöménél onnan indul ki egy öt méteres szakasz, már a születéstől kezdve.
A hossza egyénenként plusz-mínusz 2 millimétert változhat. Ez az információs vonal befolyásolható. Technológiailag egy függőleges sík szerkezetté alakítható át. Ehhez a jobb kéz mutatóujjára kell koncentrálni 22 óra 00 perctől 22 óra 17 percig. Ez a figyelem-összpontosítás módszere.

Figyelme első összpontosításakor létrejön egy bizonyos kettős tér. Ha ezután ugyanarra az ujjbegyre másodszor is koncentrál, ezt nevezzük megkettőzésnek. A kezének két információs térszegmense van. Az egyik a valósan létező. Bejuttatva a második információs tér információját, egyszersmind megalkotja annak mátrixát, és ezzel megindul a szövetképződés. Ez a szövetteremtés technológiája. Az eljárás során ez az esemény különböző szélességű, max. 1-2 mm
széles kimenő fénysugárként észlelhető. A mérések szerint e fénysugár azonnal a létrejött új szövet terére vetül."


2, Az információ, amely a fentiekben leírt problémákkal fejezhető ki, a homlok szintjén található. Van egy pont A SZEMÖLDÖK KÖZÖTT középen. Ha onnan a homlok síkjára merőlegesen elvezetünk egy sugarat, azon egy két centiméteres sugarú szféra ül.

Ez a gömb tartalmazza a probléma információjának forrását. Amikor a probléma kialakul, mértanilag ott található, egy kicsit távolabb a bőr felületétől. A fej fölött található a felső információs központ, melynek segítségével kifejeződik a probléma. E központ közvetlenül a fejtető fölött van, szintén két centiméter távolságban."
G.Grabovoj-fizikus,matematikus, Egységes tudásrendszer