Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


jelenleg nincs


Blog

ARMAGEDDON III


Ahogyan ígértem, a tegnapi Fény- és Sötétség harcáról szóló Arkagyij Petrov webináriumot összefoglalom. Benne kell lennünk a legfrissebb információkban, jobb ezekkel a tudásokkal tölteni magunkat, mert ez nem engedi, hogy az ember balra-jobbra ingadozzon, és tarthatja az isteni célvektor, az ember Istenemberré válásának a folyamatát.

Arkagyij Petrov webináriuma 30-10-2022

Fizikai történések a finomszinteken már megtörténtek. A finomszinteken való utazásom Igor Arepjevvel segített abban, hogy ne tengjek-lengjek balra-jobbra. Minden jó lesz. Holott vannak kozmikus törvényszerűségek, ciklusok. Ez nem Ukrajna háborúja, hanem az egész sötét világ háborúja a fény ellen Ukrajnán keresztül. Armageddon III

MINDEN EGYÉN BENSŐ ÁRNYOLDALA VETÜL KI, ÉS LÉTREHOZZA A LÁTHATÓ FIZIKAI VALÓSÁGOT. GLOBÁLISAN. ARMAGEDDON III. Tudás, megértés!

Minden eddig elnyomott érzelem, hamisság, szellemi ember fel nem ismerés, gőg, hatalom, félelem, torz tudás, Isten-nélküliség, túlzott anyagi vágyak hajszolása stb. (mint az EMBER árnyéka) összegződött, és tőr ki a külvilágra egyéni és kollektív szinten.
Mert a fentiek NEM A LÉLEK sajátjai.
Megoldás:
az eredendő tudások tanulása + megértése = HARMÓNIA megvalósítása
Azt kellene megmagyarázni az embereknek, hogy mindaz, ami belül történik mindenkiben, az kivetül. Meg kell tanulnunk tudásokat kell szereznünk.

A fizikai tudományos törvények a tanításokkal kiegészülnek. Isteni tudásokat adnak át, rajtam keresztül. Én csak közvetítem. - mondja A.P. Sok mindent át akarnak adni, aztán van aki erre hallgat, van aki nem.
Pl. egy bizonyos számelméletet már 700 évvel olasz matematikusok kidolgoztak, senki nem értette, s több száz év kellett ahhoz, hogy a modern tudomány átemelje.
Hogyan lehetséges ez, mi történik most? Ha a tudás nem érthető, akkor a szellem elkezdi összegyűjteni az ismereteket, mint stabil pontokat. Mindig a bennetek lévő tudást toldjuk meg kiegészítésekkel, melyek nagyon összetettek, de a közös munka során ezek megértésre találnak. Mert senki sosem tud mindent. Csak ún. elszámolási pontok vannak. Összegzési pontok. Ám ha közösen kezdjük kifejteni, elmélyedni, egyre többet tudunk arról az életről, amely most az emberrel egyesül ebben az életben, és az ÉLET értelmezéséhez vezet.

Az ÉLETFA tanítás egyik legfontosabb meghatározása a HARMÓNIA értelmezése. Ez a gyártásban és a fizikában a szimmetria megfelelője, amely a kozmikus folyamatok alapvetése is. A mai tudományban is megerősítést nyert (azaz nyilvánvaló a fizikában), mint ÚJ VILÁGMODELL , az az, hogy a fizikailag észlelhető világunk csak 5%-a Kozmosznak. A többi az sötét energia és sötét anyag. Eme 5%-ra épül mint mag a mi Fényhordozó Kozmoszunk, mely az Élet Egyetemes Kezdetének magjához hasonlítható, s ez a mi Fényhordozó Kozmoszunk.

De hol van ez a kezdet? Régen úgy írtam ezt le, mint mínusz és plusz számok egymás utánisága a -végt és a +végt között, amely eszköztára a világ mentális átalakulásának. Figyelem: adhatok én technikákat, ám azok lényegének megértése nélkül aligha sikerül eredményeket elérni. Eme vonalszerű következetesség középpontja az elszámolás pontja. A hely, ahol minden, én mi és minden más kezdődik. Ez a pont a nulla. Középpontja és kezdete mindennek.
Minden a semmiből keletkezett. Százezer éveknek kellett eltelni, amit ma már a tudomány bizonyít. Igen, mindennek a középpontja a Nulla. Különös nulla, amiből a testünk atomi részecskéinek a forrása van. És a csillaganyagoké, és a galaxisoké. Benne van az anyag és az antianyag. Világ és az antivilág. Részecskék és antirészecskék.
folyt köv: amiről még szó lesz:

Szingularitás pontja- a pont- az örökkévalóság-az átjáró.
Tömeggel, ha az anyagnak tömege van, nem lehet belépni a pontba. A Lélek-szellem-tudat tud átkerülni.
3 fizika elem )elektron, neutron, proton)? Hármasság, mint alapvetés
kvantumvilág
tachionok ? a jövőből- gyorsabbak a fénynél
FÉNY SEBESSÉGE FELETT MI VAN?
minden egyes megértés, mely ismeretből érkezik a Kozmoszból, az agy neuronjainak szikraszerű kilövelléseit jelentik
ergo: megértés és fénykibocsátás!!!
Karbulov sugár - a szellemi felemelkedés és az új anyag teremtésének hyperboreai sugara
tudás+megértés= HARMÓNIA
SZELLEMI SZOLIDARIZMUS- EZ A JÖVŐNK
minden jó lesz- de az embereknek tanulniuk kell
addig lesz reinkarnáció, amíg erre szükségünk lesz és nem kezdünk el az örökkévalóságban most és mindörökké létezni isteni felébredt értelemmel
folyt.köv