Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):
Blog

A régi világ megszűnése- csillagászat és mindennapjaink


MEGSZŰNT A RÉGI VILÁG

https://www.youtube.com/watch?v=gGvX7P0_4CY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1kUB8jQSXgt_bR4y9twIHE48Ky14f7l_LjD4S4lDI30KH-rqBJE9Sb8GY

Valentina Mironova akadémikus cikke az Új Világ -ban 12.01.2020

A koronavírus-világjárvány háttere előtt valahogy észrevétlen maradt egy fontos információ:

kicsit korábban Földünk egy kozmikus méretű esemény részese volt, melynek időpontja egybeesett a járvány kínai kezdetével.
Ám a dolgok mégis összefüggenek egymással.

Az emberiség számára óriási, sorsdöntő jelentőségű volt ez az esemény, Földünk öt dimenziós valóságba való átlépése ez (korábban ezt úgy is nevezték, hogy a 2012-es év kvantumátmenete).
És megtörtént! Írjon bárki bármit is az interneten, hogy még csak készülőben van a dolog, meg nem mindenki ment még át, stb. AZ ÁTMENET IGENIS VÉGBEMENT, A RÉGI VILÁG ELTŰNT.
2020. január 6-án a norvég Lofoten melletti Polarlightcenter tudósai az északi fény furcsa változásait észlelték Norvégia, Finnország és Izland területe felett. Műszereik a földáramok és a Föld mágneses terének VÁRATLAN változását rögzítették. A helyi média beszámolója szerint a
csapáshullám előtt 15 perccel a NASA egyik műholdja jelezte, hogy a napszél sűrűsége több mint ötszörösére nőtt, a bolygóközi mágneses tér pedig a Föld közelében HIRTELEN 180 FOKOS

FORDULATOT VETT. Tudósok bejelentése szerint Földünk mágneses tere hosszú órákra FELHASADT, s a hasadáson át napszél áramolt a Földre.

180 fokkal megfordult a bolygóközi mágneses tér. Felszakadt a sarki ionszféra. Mindez nem csupán a véletlen műve.
2020. január 7-én feljegyezték, hogy az M87 szupermasszív fekete lyuk erőteljes relativisztikus anyagsugarakat (jet) lövellt a Föld felé. A Chandra obszervatóriumban végzett, négy éven át tartó megfigyelések eredményeként a csillagászoknak sikerült kimutatni, hogy a fekete
lyukból kilövellő erős anyagsugarak pontosan a Földre irányultak.
Az M87 elnevezésű objektumról van szó, ez egy óriási fekete lyuk a Messier 87 galaxis közepén, a Szűz csillagképben. Tömege mintegy 6 és fél milliárdszorosa a mi Napunk tömegének, s tőlünk kb. 55 millió fényévre található. A magja nagyon aktív, különböző frekvenciájú erős
sugárzásokat bocsát ki, többek közt gammasugárzást is.

Az eseménynek van egy másik fontos részlete is. Amíg bolygónk hosszú órákon keresztül nyitva volt az űr felé, a mágneses terek mágneses erővonalai külső kényszer hatására

összekapcsolódtak. Legalább két erőtér volt jelen, a Föld mágneses tere és az M87 mágneses tere. Ideiglenesen ennek a gigantikus kozmikus objektumnak a NYÚLVÁNYA lettünk, mágneses teréhez kapcsolt minket. Az erővonalak összekapcsolódása a plazma alapvető fizikai folyamata, ez határozza meg a plazma tevékenységét.
Az összekapcsolódásnak két fajtája van, kényszerített és spontán. A mi esetünkben a Föld mágneses erővonalai KÜLSŐ KÉNYSZER HATÁSÁRA kapcsolódtak más erővonalakhoz, s ez azzal járt, hogy a külső plazmaáramlás hatására átalakult a Föld mágneses konfigurációja.

A kozmikus eseményben részt vett Napunk is, neki is megvolt a szerepe a Földünket átalakító műtétben. És ez már egy megújult Nap volt.
2019. december 21-én erős mágneses robbanást észleltek a Nap felszínén.
A kitörés következtében a csillag mágneses terei szétszakadtak, majd újraegyesültek, ez okozta a példátlan erejű mágneses robbanást. Csillagunk egy napkitöréssel dobott ki magából anyagot.
A kutatók már korábban is megfigyelték a Nap mágneses erővonalainak spontán átkapcsolódását; most tanúi lehettek a KÉNYSZERÍTETT átkapcsolódásnak is.
AZ ESET KÖVETKEZMÉNYEI
A helyzet az, hogy EDDIG MÉG NEM VOLT PÉLDA ARRA, HOGY VÁRATLANUL FELSZAKAD FÖLDÜNK MÁGNESES BURKA. Nincs mihez hasonlítani. ÉLŐBEN MEGY MINDEN.
Óriási erejű GAMMA-SUGARAK kozmikus esőjében fürdettek meg bennünket. MÉGPEDIG NEM VÉLETLENÜL: csak úgy véletlenül nem szoktak célkeresztbe kerülni a bolygók.
AZ EMBER
Bolygónkkal egységes egészet alkotunk mindannyian. A Föld sarki ionoszférájának felhasadásával járó hatás már elérte húsunkat és vérünket. Jó lenne tudni, hogyan és hová vezet mindez. Ha belegondolunk, milyen tökéletesen ellenőrzött, kiszámított és másolt eseményről van szó, kétségünk sem lehet afelől, hogy a forgatókönyv a LEGFŐBB ÉRTELEM s az Ő Legfőbb Céljainak jegyeit hordozza.

Ez az átmeneti szakasz: A KORÁBBI ENERGIASÍK KOMPLEX ÉS GLOBÁLIS TÖRLÉSE ÉS ÚJRATEREMTÉSE.
Aki nem ocsúdott fel idejében, nos, az elkésett. A Világtudat nem várhat mindenkire, míg mindenki megváltozik, felkészül az új valóságra és új energiákra. Az adott esetben a közösség érdekei a magánérdekek elébe valók. Főleg, amikor nem az egyik civilizációról van szó, hanem a kozmikus evolúcióról, melynek most hatása alá került a mi bolygónk is, a Föld.
A fejlődés gépezetét olyan kombájnhoz hasonlíthatjuk, mely megállás nélkül járja a mezőt és teszi a dolgát, s nem hibáztatható azért, hogy időnként élőlények (kisemlősök, rovarok) is útjába kerülnek és sérüléseket szenvednek, ha nem sikerül idejében félreugraniuk a kombájn útjából.

A GAMMA-SUGÁRZÁS MUTAGÉN HATÁSA, avagy a génmutáció új mechanizmusa

A végtelen űrből érkező elemi részecskeáram hatására megváltozik a DNS molekuláris összetétele.
A nukleotid rövid életű, ideiglenes kötést képez, mely dinamikus resector (szétválasztó) szerepet játszik. Az elemi részecske hatására mikrorobbanás megy végbe az ötszögű gyűrűben.
A rövid életű rezektorvegyület egy olyan nukleotid, melynek felhasadt gyűrűjébe hidrogénatom (H) ékelődik be. Az újfajta nukleotid instabillá teszi a DNS-láncot. Egyúttal azonban megnöveli a mozgékonyságát. Az állapot csak a pillanat töredék részéig tart, femto- vagy attoszekundumig, vagy még addig sem. Ez tökéletesen elegendő ahhoz, hogy rögzüljön az átalakulás lehetősége, valamint az azt követő változásokhoz is. Az átalakulás mindig a stabilitás megszűnésével kezdődik. (!)
A hatszögű, hétszögű gyűrűs nukleotidok keletkezése jelzi a mutációs folyamat kezdetét: vérünkben tükröződnek az emberi test anyagát fellazító mutációk.
Valójában ez az újjáalakulás már sűrűségcsökkenéssel jár, megjelenik az illékonyság eleme. A kémiai anyag és a fizikai elemi részecske kölcsönhatása egyedülálló lehetőségeket kínál új típusú anyagok előállítására. Eredményeként az emberi testben új (evolúciós, fejlődési) biokémia váltja fel a régi biokémiát, a kötelező sejtes stressz biokémiáját.
Voltaképpen ez már zajlik is: jó példa rá a csomós DNS felbukkanása (ezt nevezték korábban ?szemét?, felesleges DNS-nek).

A JELENSÉG globális hatása feltételezi egy hasonlóan széles körű energiahatás meglétét is. Szóval itt az idő: tanúi és RÉSZTVEVŐI vagyunk, miként semmisülnek meg a régi energiasémák (gondolatok, szokások, minták, démonok). Kicsik és nagyok, mindenfélék. Minden síkon, az egyetemestől egészen az egyéni szintig.
Egy valamiben azonban biztosak lehetünk: a régi világ? nem, nem pusztulásra ítéltetett

EGYSZERŰEN MEGSZŰNT. A RÉGI VILÁG MÁR NEM LÉTEZIK.

Formálisan persze jelen van még az egyes emberekben: gondolataikban, elképzeléseikben, jellemükben, hajlamaikban. Egyetemes szinten azonban a régi világ megszűnt abban a pillanatban, amikor a mágneses burok felhasadt.
Amikor pedig összezárult MÁR EGY ÚJ VILÁG FÖLÖTT ZÁRULT ÖSSZE.