Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):
Blog

A SZEFIROT FA- a Világmindenség térképe


A SZEFIROT FA- a VilágMindenség Térképe, az emberi Lélek formulája.

Szeretnék egy kis ízelítőt adni nektek abból a magas szintű tananyagból, amely alkalmazható a mindennapokban, ez pedig az Életfa Szefirota rendszere. A Fa legteteje az Uránusz, - a feltétel nélküli szeretet tere), felette az ABSZOLÚTUM. A végtelen lehetőségek arzenálja, ahonnan bármi előhívható, megvalósítható. Legalul a FÖLD, ahová a Lelkünk a fizikai formába öltést választotta. A földi valóságunkra óriási hatással van a kollektív tudat tere (Hold), a tudomány, a logika, a vallások tere (Merkúr) és az érzelmek, érzések tere (Vénusz). Minden minőségnek létezik alacsonyabb, torzított, az eredendő tudásnál és fény mennyiségnél kisebb szintű változata, és a magasabb, isteni töltése.

Amikor áthaladunk a Nap terén, a lélek terén, onnantól kezdve bejutottunk a felsőbb szellemi szférákba, azaz tudást, értelmet, bölcsességet és feltétel nélküli szeretetet, egységélményt szerzünk. S amikor a legtetejére érett meg tudatunk, onnan lenézni a földi eseményekre, testünkre, óriási tudás birtokában tudunk regenerálódni, eseményeket irányítani.


Amint egyre feljebb haladunk a megismerés útján, rájövünk, hogy az embert hogyan befolyásolják gondolatai, melyek leginkább a kollektív tudat vizeiből merítkezik. A Hold tere alatt, a Hold fénye alatt még nem látjuk meg teljességgel a Napot, a Lélek tudását. A felülről érkező isteni fény torzításokokkal kerül bele testi és földi vizeinkbe. A víz struktúrálja eme gondolatokat, és megvalósítja a vízbe helyezett képeket. Neked kell tudatosan kiemelni önmagadból az igaz, való képeket, egészséged NORMÁJÁT. S ennek a folyamatos felidézése átalakítja sejtjeid és a kollektív tudat vizet. Így építünk ki egy új, magasabb rezgésű kollektív tudati mezőt.


A Földet a Merkúr szellemi teréből a tudomány, a digitális technika, a vallások, és önmagunkról alkotott véges gondolati rendszerek irányítják. A Merkúron az idő kockaszerkezetbe struktúrálódik. Képesnek kell lennünk az emberi gondokozás helyett az isteni gondolatmenetre, a szüntelen, örök létezésre fókuszálni. Mindennek végtelen, örök fejlődést kell adnunk, így rájövünk, hogy ami nem szolgálja a szellemi felemelkedést pl. a hagyományos tudomány, a materializmusa, az eredendő, istenségünktől megfosztott erőmezők, a digitális és számítógépes technika, az mind-mind zsákutca.
Techno-mágia.

Ehelyett az embereknek arra kell törekedniük, hogy a saját gondolataikat fejlesszék fel az Isten által adatott gondolataikat, melyekben már az alkotás, a teremtés, a harmónia dominál, vagyis a károkozás, az ártás, a hatalom, a fegyverek nem szerepelnek. A Merkúr terében a legmagasabb szintű, Isten által adott gondolatokkal meg tudjuk mutatni a Hold kollektív terének, hogy a szellemi fejlődéssel a betegségek gyógyíthatóak, az események irányíthatóak kedvező irányba.


A Vénusz tere az érzelmeké. Túlzott, szélsőséges érzelmi reakciók hatással vannak a földi eseményekre (agresszió, fanatizmus,, pl), és a kollektív tudat irányításának egyik eszköze a félelem, és a szélsőséges érzelmekre alapozott technika. Ám az érzések magas , isteni szintjeire hangolódva az ember már képes uralkodni érzelmein, és csakis a Teremtő által adott boldog, örökkévaló, szeretetteljes, örömtelire fókuszál. A kollektív tudatra, a Holdra nézve a Vénusz teréről már egy magasabb szintű világ felépítésének lehetősége is adott, amely a teremtésre , örökkévalóságra fókuszál.


S amikor az ember összesíti, hogy valós eseményeit a merkúri hideg, műszaki , materiális logika, vagy a vallások, vagy az érzelmei és a kollektív tudat együttesen irányította, döntést hozhat:
A saját életemben kiemelem a Teremtő által eredendően adott értékeket, gondolkozást és az örök életet. Mindezeknek az alkalmazása a szellemi, legmagasabb szinteket a fizikai realitásba hozza át kedvező életkörülményeket teremtve.
Így már be tudunk lépni a Nap terébe, a Lélek terébe, az alsó 3 szefira kelyhe felett ragyog a Lélek tere.

NAP:
Amikor a Tudat megtanul újra bízni a Lélekben, azaz hallgatni a szívre. Lelked régóta várja ezt a Tudatot, hogy hazatérjen. A belső napunk a szívünk. A Lélek tere. De amikor fizikai formát öltött a tudat, amikor elanyagiasodott, akkor elfelejtette, hogy honnan jött. A tudatnak az volt a feladata, hogy olyan formát öntsön a fizikai valóságban, hogy megteremtse az anyag örökkévalóságát. De amikor az anyagi tér vonzásába került, és tudjuk, hogy ez a vonzás nagyon erős, oda vonzotta magához a tudatot, s az alvó állapotba került. Elfelejtette, hogy honnan jött, miért jött. Amikor a tudat a lélek szintjére lép, tágul, és összeolvad Isten fényével, akkor miként látja magát a tudat. Eddig ő saját magát a testtel azonosította. De hogyha a lélekkel olvad egybe, akkor lélekként azonosítja magát. Visszatér abba a térbe, ahonnan elindult valaha a fizikai valóság felé. Ebben a térben a tudat végtelen. Semmi és senki nem szab neki gátat. A tudat megérti azt, hogy saját magát korlátozta mindenféle gondolatokkal.
S itt, a Napban a Lélek fénye, melegsége, Isten szeretete várja. Képes ezt ráirányítani a sejtekre, a szervekre, az egész testre.


MARS:
a régi világban a harccal, a háborúval azonosították, ám az isteni szintekre lépőknek már a fény erőterét és energiáját jelenti. Ha az ember ebbe az erőtérbe a Lélek teréből lép be (a Napból), akkor kivel lép be ebbe a térbe?
Istennel. És mi a végeredménye ennek?
Az, hogy minden energia beáramlik az emberbe, és az emberbe elkezd struktúrálódni. Mars erőterébe is szeretetből, Istennel lépünk be, akkor megértjük, hogy az egyetlen dolog, amely irányítja a többi erőt, az maga a szeretet. És hogyha ebből a térből kiemeljük a szeretetet, akkor az összes erő kaotikusan kezd el mozogni.
Egyedül a szeretet tudja harmonikus kölcsönhatásba hozni az összes erőt.
A szeretet nem más, mint Isten erőterének a megnyilvánulása, amely arra készteti a kaotikusan mozgó erőket, és matéria részecskéket, hogy harmonikus konstrukciókban rendeződjenek.


JUPITER:
A Jupiteren keresztül tudunk más dimenziókba, más szellemi világba eljutni. Éppen ezért itt található a tudat szellemi szentélye.
Itt a lélek a saját lelkének csendjében van, a Tudat elmerül eme csendben, s válaszokat kap. A leggyorsabb sebességű folyamatok zajlanak a szótlanságban, a valóság megannyi eleme eme szavak nélküli állapotban kommunikál egymással. Áttetsző, tiszta gondolatok.
Csakis így lehet feljebb lépni, a felső szintekre. Ezek már az isteni minőségekre jellemző tartalmak.
Tudás, Értelem, Bölcsesség és az Egység megismerése hozzásegít, hogy a földi, lenti folyamatokat egészen más szemlélettel nézzük.folyt.köv a TUDÁSRÓL, a BÖLCSESSÉGRŐL, a FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETRŐL, hogy elérjük az ABSZOLÚTUM ÖRÖKKÉVALÓ TERÉT.


megjegyzés: Arkagyij Petrov mind a 11 szefiráról - regényt írt, 10 év alatt- magyarul eddig egyet fordítottunk le, (Szaturnusz szférája), de hamarosan egy 11 hónapos tanulási időszak kezdődik- átvesszük az összes könyvet- online, mert mire az összeset lefordítjuk.... figyeljétek: vegtelenforras.hu

Nov.1. -én idulunk heti 2 alkalom fél órás felolvasások-fantasztikus megértést és felismerést adnak a könyvek. Tisztántudás és emlékezőképesség (ki vagyok én?) fejlődése várható. Sejtek regenerációja, a szervezet fiatalodása, energiák növekedése.