Untitled Document

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - ÁSZF

A Szolgáltató

    • A www.vegtelenforras.hu –t az Örökkévalóság Oktató és Szolgáltató Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Végtelen Forrás"). Képviselő: Demján-Antal Judit ügyvezető 
    • A Végtelen Forrás cégneve: Örökkévalóság Oktató és Szolgáltató Kft. A Szolgáltató rövidített neve: Örökkévalóság Kft.
    • A Végtelen Forrás székhelye és postacíme: 1094 Budapest, Angyal u.19/A 2/6.

Nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma:

01-09-189498

Adószáma:

24922461-2-43

    • A www.vegtelenforras.hu  tárhelyszolgáltatója az ProgÜgy Kft., telephelye: 4211, Ebes Jókai u. 22/A   e-mail címe:info@turbotarhely.hu

A szolgáltatások igénybevétele
A regisztráció során megadott adatok tárolásával a Végtelen Forrás  kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani a Felhasználóknak/Vevőknek (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor vagy tanfolyami jelentkezéskor nem kell ismét megadni). A regisztráció megerősítéseképpen a Felhasználó /Vevő visszaigazoló levelet kap, amelyben internetes hivatkozásra kattintva megerősíti regisztrációs szándékát.

A megrendelések leadása a vegtelenforras.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.vegtelenforras.hu webcímen. A megrendelés vagy a tanfolyami jelentkezés regisztrációhoz kötött.
Vásárlás esetén: A termék(ek) kosárba tételét követően a "megrendelem" gomb megnyomásával a Felhasználó  - ezentúl itt Vevő - ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás tartalmazza a rendelés értékét (termék és az ehhez kapcsolódó szállítási költséget).
Szállítási költség: A szállítási költségeket minden egyes megrendelés esetében külön elsősorban az áru méretének és súlyának megfelelően a mindenkori postai díjszabás alapján állapítjuk meg. 20 000Ft feletti rendelés esetén ingyenes. A megrendeléseket ajánlott küldeményként postázzuk.
A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A rendelését értékét a Felhasználó átutalással egyenlíti ki az Örökkévalóság Kft. részére, melynek számlaszámát a visszaigazoló levélben találja.
A megrendelt tételekről az Örökkévalóság Kft. átutalásos Áfás számlát állít ki a Vevő ló által megadott címre, a szállítási költség összegével növelve. A számla a küldeményben van elhelyezve jól látható módon. A termék esetleges visszaküldése esetén a Vevő viseli a postaköltséget.

A Végtelen Forrás mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Végtelen Forrás a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Végtelen Forrás mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében. A szállításból eredő sérülésekért, rongálódásokért a Végtelen Forrás nem vállal felelősséget. Felhasználó/Vevő reklamációval a Magyar Posta felé élhet.

Jelentkezés: Ha a Felhasználó a vegtelenforras.hu-n tanfolyamra jelentkezett a „Jelentkezem” gombbal, akkor a tanfolyami jelentkezés nem minősül kötelező érvényűnek. Pusztán előzetes jelentkezést jelent, melyet bármikor felmondhat a Felhasználó, vagyis elállhat a jelentkezésétől.   Amennyiben előlegfizetést kér a tanfolyam jelentkezése, akkor a Felhasználó a megjelölt tanfolyami előleget az Örökkévalóság Kft-nek átutalja, aki a befolyt összegről átutalásos számlát állít ki, és postán elküldi a jelentkezőnek. A tanfolyam esetleges meghiúsulása esetén a Végtelen Forrás az átutalt előleget haladéktanul visszatéríti a Felhasználónak/Jelentkezőnek.

Amennyiben a Felhasználó a www.vegtelenforras.hu-n  webináriumra jelentkezett, akkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételét a www.livebroadcast.hu szolgáltatja, és a szolgáltatás megtekintéséhez jelentkezni kell a www.livebroadcast.hu weboldalra. Az élő közvetítéseken való részvételhez online csatlakozás szükséges. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználónál az online szolgáltatás fogadásában zavar keletkezne, - ami adódhat a Felhasználónál meglévő internetes adatforgalom sebességéből, minőségéből és a szolgáltatás fogadásához szükséges számítástechnikai vagy mobil eszközök állapotából – akkor ezen hibákért sem a Végtelen Forrás, sem a www.livebroadcast nem vállal felelősséget, tanfolyami díj visszatérítésre a Felhasználó nem jogosult.

Elállás
A Felhasználó a megvásárolt termékek kifizetéséig vagy tanfolyami jelentkezési díj átutalásáig bármikor, következmények nélkül elállhat a szándékától. Ezt követően a Felhasználót/Vevőt elállási jog nem illeti meg, mert jelen tájékoztatóban részletezett módon végrehajtott vásárlással ugyanis a Felhasználó beleegyezését adja, hogy Szolgáltató a teljesítést megkezdje.  A Szolgáltatónak nem áll módjában sem a terméket visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Üzletszabályzat
A webáruházban feltüntetett árak minden termék esetében bruttó (általános forgalmi adóval növelt) kiskereskedelmi árak.

Felelősségvállalás: 
A honlapunkon megjelenő tartalom, információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és minden esetben a weboldal üzemeltetőjének a saját véleményét tükrözik, nem minősülnek hivatalos tanácsadásnak, a weboldal fenntartója ezzel kapcsolatban minden felelősséget kizár. A tanfolyamokon való részvétel saját felelősségre történik, és nem helyettesíti sem a diagnosztizálást, sem az orvosi vagy természetgyógyászati ellátást. Gyógyulási ígéretek nem jelenthetők ki. A tanfolyamok nem sorolhatóak orvosi tevékenységhez, az önfejlődés alapjaira építve az egészség normájának, eredeti alapállapotának az elérésére irányul, és semmiben sem korlátozza az orvoshoz fordulást az állami engedélyekkel működő orvosi intézményekben.  
A Facebook oldalakon nagy népszerűséggel terjedő Grabovoj oldalak nem az Örökkévalóság Kft. üzemeltetése, és ellenőrzése alá tartoznak. 
Mindazonáltal megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy a vegtelenforras.hu oldalon található információk pontosságát biztosítjuk, de azok pontosságáért, teljességéért és időszerűségéért, valamint felhasználásukból származó eredményekért további felelősséget nem vállalunk. Az Örökkévalóság Kft.  képviselői, alkalmazottai ezért semmilyen esetben sem vonhatók felelősségre bárki által az ezen az oldalon található információk nyomán hozott döntései alapján megtett lépésekből származó speciális vagy hasonló károk miatt. Az Örökkévalóság Kft. nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Az Örökkévalóság Kft. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

Az ÁSZF elfogadása

A Felhasználó az internetes vásárlás során a „Megrendelés” gomb megnyomásával vagy pedig a jelentkezésekkel a „Jelentkezem” gombbal elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és annak adatkezelésre vonatkozó szabályaiban meghatározott körben hozzájárult. A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációs elküldésekor űrlapon megadott adatai a valóságnak megfelelnek. s amennyiben az adatait nem helyesen adta meg, a  Végtelen Forrás a vásárlás során a vevő által elkövetett tévedésekért felelősséget nem vállal.