Tudástár
Életesemények irányítása

Hogyan működik? Ha az Ember a gondolkodási folyamatában túlmegy a mindennapi létezésének a határain, akkor a Világmindenség tükröződése a tudatában megváltozik. És ekkor ez az új világfelfogás nem esik egybe azzal a világszemlélettel, amelyre jelenleg az emberi kollektív tudat másolódik. Mi a realitás? Az általunk érzékelt realitás valójában a kollektív tudat terméke. Ez a valóság a különböző és különálló egyéni tudatok hatalmas mennyiségű elképzeléseinek átlagaként fejlődik ki. A fizikai világ megfigyelt jelenségei csak egy részét képezik a nagyobb, egyetemes világ jelenségeinek. A gondolatformák cseréje megváltoztatja a realitást. Ez a tudás teljesen új szintről közelíti meg a gyógyulást és a nehézségek megoldását. Az emberi szervezet a Világmindenség visszatükröződése, és az önfejlődés során elért eredmények a DNS spiráljába rögzülnek, melynek következményeként a létezésünk körülményei gyökeresen megváltoznak. Az egészség helyreállítás esetén a testet, mint a lélek megnyilvánulását, mindig a lélek részének kell tekinteni. Ennek során fontos megérteni, hogy a fizikai test – csak a lélek része. A tudat szintén e lélek része. De a tudattal IRÁNYÍTANI tudunk.

Emberek, ébredjetek! Meghallani, megérteni és elfogadni, hogy a jövőnk a saját kezünkben van! Mindenki nemcsak önmagáért felel, de az egész Világmindenségért. Az ember tudatának a megváltozása a világ minden elemének megváltozására is kihat. A minket körülvevő tér minden egyes pontja egyszerre tárolja az összes többi pont információját. Minden mindennel és mindenkivel összefügg.És sokan vannak már, akik felismerték, a lelkük mélyén érzik, és tudják, hogy ez az, megtaláltam! Végre értem, hogy minden rajtam áll. Ez az új világnézet, a harmonikus és teremtő világról szól, arról, hogy MINDEN EMBER képes tágítani a saját tudatát, átalakítania önmagát és megtanulja használni Önmaga végtelen lehetőségeit.