Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


Tanfolyamok

Életfa Szefirotak II

2021-10-16 - 2021-10-17 10:00:00 - 16:00:00
Budapest, Platánus Hotel, Könyves K.krt.44.
Részvételi díj: 60 000 Ft

Az Életfa haladó tanfolyamának II.szintje. dátum: okt. 16-17. szombat-vasárnap és a helyszín marad a Platánus Hotel.
SZOMBAT: 10.00-16.30
VASÁRNAP: 9.30-15.30

NAP
MARS
JUPITER

A TANFOLYAM LEÍRÁSA
A tanfolyam három szakaszból áll. Mindegyik szint Naprendszerünk egy bolygójának szellemi tudásába avatja be a résztvevőt. A szefira szó a bolygó szellemi szféráját jelenti. A múlt, a jövő, a jelen minden tudása és képe ezekre a területekre összpontosul. Az anyagi világban a szefirák egy-egy bolygóban nyilvánulnak meg, és szellemi, információs, energetikai, biológiai s még sok más alkotó feladatot látnak el. Mindez Isten tudása, mely a Világ evolúciós folyamataiban jelentkezik. Minden ilyen szellemi szféra az isteni lélek, szellem és tudat megnyilvánulása.
E szférákon áthaladva finomodik tudatunk. Először belépünk a szellem világába, majd a szellem átviszi a tudatot a lélek világába, ahol az emberi lélek középpontja Isten, ki mindent teremtett. A szellemi átalakulások révén lehetőségünk nyílik tudatosan, közvetítők nélkül lépni kapcsolatba Istennel.


MIRE KELLENEK A SZINTEK?
A szintek harmonizálják tudatunk működését, kiépítik a kapcsolatokat szellemünkkel és lelkünkkel. A megszerzett tapasztalat birtokában alkotó módon kezdjük látni az anyagot, belső és külső folyamatait, s képesek leszünk harmonikus döntéseket hozni és elfogadni. Saját életünk, s mindenki élete is jobbá lesz ezáltal.


A TANFOLYAM LEÍRÁSA
A tanfolyam során végigjárjuk azt az utat, melynek során tudatunk szert tesz a Szellem, a Lélek és Isten tudására. Az út minden pontja egy-egy szefirának felel meg, melyeket a tanítás szerzője, Arkagyij Petrov leírásából ismerhetünk meg, s szerezhetünk révükön tudást. A szefirák gyakorlati nézőpontból című tanfolyamon megtanuljuk helyesen, alkotó módon használni az előadásokon szerzett ismereteinket, s gyakoroljuk a szellemi irányítást: hogyan alkossuk a világot, életünket, s minden élőlény életét.


MIRE JÓ A TANFOLYAM?
Amikor belemerülünk az energia, információ, életerő és Isteni tudás szellemi áramlatába, gondolkodásunk, energiánk, s minden működő lehetőségünk jóval nagyobb sebességre vált, mint a közönséges embereknél megszokott. Ez azt is jelenti, hogy minden tettünkért, gondolatunkért jóval nagyobb felelősséget viselünk, mint a többiek. S ha belemerültünk az áramlatba, és továbbra is a megszokott módon gondolkodunk és cselekszünk, gondolataink sokkal gyorsabban nyilvánulnak meg, s az események is felgyorsulnak. Ekkor meg kell tanulnunk csakis alkotó módon élni, mert az ilyen emberre a világ is gyorsabban reagál, igyekszik valóra váltani gondolatait. Ezért nagyon fontos megérteni, milyen ismeretekre teszünk szert a tanfolyamon, és képesnek kell lennünk ezeket a gyakorlatban, saját életünkben és egyetemesen is alkalmazni.

MIK AZOK A SZEFIRÁK?

A szefira a bolygó szellemi szférája, mely segít helyes mederben tartani az evolúciós folyamatokat, s felhalmozni a tapasztalatokat. A tapasztalatok aztán részévé lesznek e szellemi szférával összekapcsolódott minden élőlény életének, akár van fizikai teste, akár nincs.
Maguk a szefirák a VILÁG teremtésének nyolc elsődleges pontjához kapcsolódnak, s ezekből bármikor megszerezhetik a valóság, s annak minden eseménye megalkotásához szükséges összes etalon információt, energiát és anyagot.
Mindegyik szefira szellemi mágnesként vonzza és sugározza ki a hozzá kapcsolódó, meghatározott információt, energiát és anyagot.

MARS: erő, energia A lélekből lélekkel szemlélünk valamit. Akkor látjuk azt, hogy a Mars energiát, erőt ad a fény harcosainak ahhoz, hogy legyőzzék saját magukat.
Erőt ad az embernek ahhoz, hogy a z ember a gyengeségein, a rossz szokásain felülkerekedjen. Legyőzze. Egy új valóságot teremtsen a fizikai testének. És azok, akik nem a lelkükkel figyelik a Marsot, miként látják a Marsot? Természetesen értik azt, hogy a Mars az erő. Szeretnék ezt az erőt megkaparintani. De nem azért, hogy saját magukat győzzék le, hanem azért, hogy másokat a saját akaratuk alá rendeljék. . Látjátok? Teljesen másképp közelítik meg a dolgot. Hiszen a lélek szűrője nélkül nem látjuk a valóságot.

A Nap: A FELTÉTel nélküli SZERETET TAPASZTALATA. A Nap középpontjában, a lélek középpontjában Isten várja az embert. A Nap középpontjában olyannak látjuk önmagunkat, mint amilyennek Mennyei Atyánk megteremtett bennünket. Tiszták, tökéletesek, és örökkévalóak vagyunk, úgy ahogy Isten is eredendően elképzelt bennünket. A Napból eredő sugárból kiválaszthatjuk azt a szervet, amelyet helyre szeretnénk állítani. Ennek a szervnek az Etalon képét, rávetítjük a fizikai szervre. Gondoljunk arra a szervre, amit helyre szeretnénk állítani, kérjük le annak a szervnek a teremtés kori képbeli megjelenítését és vetítsük rá a fizikai szervünkre, bontsunk ki ezt a képet a fizikai szervben.
A tudatunk elkezd dolgozni ezzel a sugárral, a tudatunk pontosan tudja, mit kell tennie.


JUPITER: Jupiterben található a tudat szellemi szentélye. Ez nem csak az a hely, ahol a tudat saját magát és a világot is szellem szinten kezdi érzékelni. Itt is látjuk, hogy a Jupiter irányító eleme a valóság megteremtésének. Az élet megteremtésének. A Jupiter minden időben irányító bolygónak tekintetett.


És így tovább: minden szefira a maga egyéni módján nyilvánul meg.


A tanfolyamnak előfeltétele az ÉLETFA ALAPOZÓ KÉPZÉS elvégzése.

Szefirota I : okt.8-9.
II. okt.16-17.
III. nov.6-7.

Figyelem- minden szint 60000 Ft- ám kedvezmények vannak. Ismétlőknek: 50% kedvezmény Alap+I= 20% kedvezmény
alap+I+II= 20% kedvezmény
alap+I+II+III= 30% kedvezmény

személyes oktatás mindegyik, audió készül

ebédet,hidegélemet hozzatok, a büfé nem fog üzemelni