Tanfolyamok

Az ember fizikai teste2018-06-15 - 2018-06-17 16:00:00 - 20:00:00
Budapest 1096,Vendel irodaház,,Vendel u.11.
Részvételi díj: 70 000 Ft


június 15, péntek: 16:00-20:00
június 16, szombat 9:00-16:30
VÁLTOZÁS! június 17, vasárnap: 8:00-14.30


Grigorij Grabovoj Tanítása az emberi testről. Egy teljesen új téma, amely mindenkit izgat.

Lenyűgöző tudás a testről.
Háromnapos előadás-sorozat keretén belül mutatjuk be Grigorij Grabovoj Tanításának egyik alapvető témáját:

"A Felsőbbrendű Értelem fogalma esetünkben azt takarja: olyan értelem, mely fentebb, az irányítás magasabb szintjein kapcsolja össze a különböző rendszereket.
.. Rengeteg tudás koncentrálódik az emberi testben, és valójában nagyon sokrétű, többszintű ismeretekről van szó. Mind szorosan kötődik a testhez, és leginkább az Isteni célok megvalósulásában van szerepük?Így tehát logikusan következik, hogy az emberi testet az összes belső és külső folyamat irányító központjának
nevezhetjük?.
Így végül is a logika, mely úgymond az emberi testbe hatol, gondolkodása révén az embert olyanná alakítja,hogy testében lényegében a világmindenség folyamatai kezdenek realizálódni."


A tanfolyam során az emberi testet járjuk körbe. A legtöbb tudáshoz természetesen úgy juthatunk, ha megértjük, milyen feladatokat és funkciókat szánt Teremtőnk az Emberi Testnek. Ha ezt alaposan áttekintjük, látni fogjuk, hogy az emberi testből kiinduló bármely cselekvés mindig magában hordja a Világgal való kölcsönhatásának számos szintjét. A Teremtő rendezte így.
A kölcsönhatásban a másik oldal a "Felsőbbrendű Értelem", az irányító Isteni Struktúra: ez kapcsolja össze a Világ összes elemét az irányítás szintjén. És nem csak kölcsönhatásról van szó, hanem adatcseréről is: ismereteket adunk át annak, amivel kapcsolatba kerültünk, és az egész Külső Világnak is. Az Emberi Test küldi az ismereteket. Vagyis az ismeretek terjesztésében szerepet játszó cselekvés, amit most szemügyre veszünk, nem az emberi Tudatból vagy Lélekből indul, hanem Magából a Testből. Így válik érthetővé az emberi Test jelentősége az Egész Világ, s maga az ember számára is. Már annak megértése is mérhetetlenül mélynek tűnhet sokak szemében, hogyan oldja meg az ember az ismeretek továbbadását teste segítségével. Arról van szó, hogy a külső objektumok önállóan kerülnek kölcsönhatásba az emberi testtel, maga a folyamat, a kölcsönhatás folyamata pedig az emberi testen belül végződik. Sőt, még a Külső Világ irányító struktúrái is az emberi testben összpontosulnak. Ez az összefüggés sokféle, külső folyamatokat irányító technológia alapját adja kezünkbe, például megerősíthetjük a nukleáris biztonságot, védelmet nyújt a radioaktív sugárzással szemben. Sok belső folyamatot is irányíthatunk ugyanezen elvek, ugyanilyen technológia alapján: a test gyógyítása, megszabadítása a betegségektől; megértjük, hogy a Külső Világban az ember a Világ Egységének mélyebb megértésére törekszik. Tehát a tanfolyam, akárcsak a többi is, nagyon sok módszert magyaráz el, melyeket rendszeresen gyakorolhatunk magunk is. A tanfolyam során is gyakorolunk, elsajátítjuk a technológiát.

Bevezetünk egy új fogalmat: a "Természetes Ismeretek" Struktúrája. Természetesen ez is az Emberi Testhez kapcsolódik. Segítségével mélyebben megértjük majd az olyan Cselekedet irányító lényegét, mint az "Önfelismerés/Öntudatosítás". Valamint technikai ismereteket is nyújt számunkra szerveink regenerálásához, feltámasztáshoz, és ismeretátadáshoz mások számára.

Áttekintjük az ember és a háziállatok, vadállatok közötti kölcsönhatás témáját is: milyen technológiákkal növelhetjük értelmi szintjüket, milyen technológiával gyógyíthatjuk állatainkat.
E rövid kis előzetes természetesen nem terjedhet ki a tanfolyamon tárgyalt összes témára.
A tanfolyamon tárgyalt témákat, s a tanfolyamon oktatott módszereket nem tartalmazza a korábbi előadások egyike sem.
A tanfolyam során a hallgatók feltehetik a témával kapcsolatos kérdéseiket, s azokat is megtárgyaljuk.


Tanfolyamterv
1. Az emberi test, mint az ember megjelenési formája a Világban
2. Az emberi személyiség feladatai, melyeket teste segítségével old meg
3. A testgyógyítás technológiája, kölcsönhatásban az egészséges emberi Lélek érzékelésével
4. Felsőbb Értelem
5. Az ember átszellemülése a világ külső elemeinek szempontjából: víz, kő, növény, állat
6. Az emberi test mint az "Információ-csere" Központja
7. Az értelmes gondolkodás jelentősége az emberi fejlődésben
8. Technológia: hogyan szerez közvetlen ismereteket a Lélek külső tárgyakról, objektumokról?
9. Technológia: Az emberi test és külső környezetének szétválaszthatatlansága
10. Technológia: Az emberi test leválasztása a negatív forrásról
11. Az Emberi Test Teremtőnk által megszabott helye a Világmindenségben
12. Az emberi test, mint mindannyiunk fejlődésének személyes tényezője
13. Az emberi test formája. Rokoni és reinkarnációs kötelékek tükröződése az emberi test formájában
14. Kérdések és válaszok az előadás témájával kapcsolatban

Oktató: Vjacseszlav Konyev
jelentkezés: itt- fizetés a helyszínen


Helyszín: Budapest,Hungary, Vendel Irodaház, Vendel u.11. helyszín a térképenHázastársaknak,családtagoknak: féláron